پژوهش های حقوق کیفری

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • تحلیل میزان بازتاب اندیشه های جرم شناسی انتقادی در قانون مجازات اسلامی 1392 

  ایرانی, امیر؛ نجفی حاجیور, معصومه؛ نجیبیان, علی (دانشگاه بین المللی امام خمینی, 2016-01-21)
  جرم شناسی های منتقد و متعارض در قالب دیدگاه­های متعدد و متنوع در برابر جرم شناسی سنتی و یا جریان اصلی قرار گرفته­اند و ضمن به چالش کشیدن این جرم شناسی ها از زاویه دیدی متفاوت به علت شناسی می نگرد؛ یعنی ساختار نابرابر و ...

 • تاملی بر اعمال صلاحیت تکمیلی در عدم اقدام دولت ها با نگاهی بر صلاحیت تکمیلی مثبت 

  جانی پور, مجتبی؛ موسوی معاف, سیده آسیه (دانشگاه بین المللی امام خمینی, 2016-01-21)
  افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ...

 • رویکرد فایده گرایانه به مجازات در پرتو نظریة بنتام 

  رستمی, هادی؛ سلیمی, واحد (دانشگاه بین المللی امام خمینی, 2016-01-21)
  فایده­گرایی در خوانش بنتامی، یکی از مهم­ترین و ژرف­ترین نظریه­هایی است که حوزه تأثیر آن بر اخلاق و حقوق آشکارا مشهود است. فایده­گرایی هرچند تفسیرهای گوناگونی دارد، اما در قرائت بنتامی صرفاً یک تفکر محض و به تعبیری مُبل­نشینانه ...

 • مطالعه تطبیقی نهاد داد و ستد اتهام در نظام کامن لا و حقوق نوشته 

  موسوی مجاب, سیّددرید؛ مرادی, فرزانه (دانشگاه بین المللی امام خمینی, 2016-01-21)
  نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش ...

 • حق زندانیان بر تحصیل در قلمرو سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل متحد و ایران 

  نیازپور, امیر حسن (دانشگاه بین المللی امام خمینی, 2016-01-21)
  بازپروری بزه‌کاران از جمله هدف‌های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت می‌شود. زندان که هنوز مورد توجه‌ترین کیفر است، اصلی‌ترین بستر ...

 • از عدالت کیفری امنیت مدار تا عدالت کیفری کرامت مدار (علل، راهکارها) 

  جعفریان سوته, سید حسن (دانشگاه بین المللی امام خمینی, 2016-01-21)
  مهم ترین رسالت عدالت کیفری ایجاد امنیت وحفظ نظم از رهگذر مقابله با رفتار های است که از منظر کاربست های حقوق کیفری جرم نامیده می شود. با این همه مولفه های کیفری مختلفی جهت نیل به این مهم مورد سنجش قرار گرفته است. از این ...