نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorابراهیمی, قربانعلیfa_IR
dc.contributor.authorجان محمدی لرگانی, وحیدfa_IR
dc.contributor.authorاندرواژ, سیده فاطمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T21:19:37Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T21:19:37Z
dc.date.available1399-07-08T21:19:37Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T21:19:37Z
dc.date.issued2016-05-21en_US
dc.date.issued1395-03-01fa_IR
dc.date.submitted2015-02-24en_US
dc.date.submitted1393-12-05fa_IR
dc.identifier.citationابراهیمی, قربانعلی, جان محمدی لرگانی, وحید, اندرواژ, سیده فاطمه. (1395). تحلیل جامعه شناختی پایبندی گردشگران به هنجارهای اجتماعی. برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 5(16), 168-187.fa_IR
dc.identifier.issn2322-309X
dc.identifier.issn2538-4465
dc.identifier.urihttp://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1241.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/107883
dc.description.abstractبا توجه با جاذبه­ های گردشگری استان مازندران ما شاهد جذب هزاران گردشگر از اقصی نقاط ایران به این منطقه­ی شمالی می­ باشیم، گردشگران با توجه به آنکه زمان کمی را در منطقه گردشگری سپری می­ کنند و به­ صورت موقتی و گذرا در این مناطق هستند، در این پژوهش سعی شده است به این موضوع بپردازیم که گردشگران به چه میزان به هنجارها در جامعه مقصد پایبند هستند و چه عواملی باعث می­شود که گردشگران هنجارها را رعایت کنند.در بخش هنجارهای اجتماعی به‌عنوان متغیر وابسته، از تئوری الستر (1989) برای تبیین بهتر مفهوم هنجار سود جسته می­شود، و در بخش متغیر مستقل از نظریه­­ های مختلفی سود جسته­ ایم. از لحاظ روش شناسی برای این موضوع با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه از 300 نفر گردشگر استان مازندران که به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند، اطلاعات لازم گردآوری شد. برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه، از اعتبار صوری و جهت بررسی روایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با توجه به سطح معناداری 003/0 به‌دست‌آمده جنسیت و هنجار اجتماعی کل، زنان گردشگر بیش از مردان به هنجارها پایبند هستند، همچنین ضریب تعیین (R<sup>2</sup>) نیز 21/0 درصد محاسبه‌ شده است. به این معنی که حدود 21 درصد از تغییرات «هنجار اجتماعی» توسط پنج متغیر (روابط درون‌گروهی، همبستگی اجتماعی، تعهد گروهی، عقلانیت و دلهره­ ی منزلت درون­ گروهی) تبیین می­ شود. متغیرهای تعهد گروهی (24/0 ضرایب استاندارد شده)، همبستگی اجتماعی (17/0 ضرایب استاندارد شده)، عقلانیت (14/0) ضرایب استاندارد شده) و روابط درون‌گروهی با (12/0 ضرایب استاندارد شده) به ترتیب قوی­ترین پیش‌بینی کننده­ های «هنجار اجتماعی» می­ باشند.fa_IR
dc.format.extent649
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه مازندرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Mazandaranen_US
dc.relation.ispartofبرنامه ریزی و توسعه گردشگریfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Tourism Planning and Developmenten_US
dc.subjectهنجارfa_IR
dc.subjectپایبندیfa_IR
dc.subjectعوامل اجتماعیfa_IR
dc.subjectمازندرانfa_IR
dc.subjectگردشگرfa_IR
dc.titleتحلیل جامعه شناختی پایبندی گردشگران به هنجارهای اجتماعیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه مازندرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue16
dc.citation.spage168
dc.citation.epage187


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد