نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorیزدانی بیوکی, رستمfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T23:10:13Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T23:10:15Z
dc.date.available1402-08-26T23:10:13Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T23:10:15Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-03-06en_US
dc.date.submitted1401-12-15fa_IR
dc.identifier.citationیزدانی بیوکی, رستم. (1402). تعیین آستانه تحمل به شوری و برخی ویژگی‌های رشدی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) در شرایط گلدانی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران, 17(4), 735-742.fa_IR
dc.identifier.issn2008-7942
dc.identifier.issn2676-6884
dc.identifier.urihttps://idj.iaid.ir/article_177512.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1052642
dc.description.abstractدر حال حاضر با توجه به خشکسالی‌های اخیر آب شیرین قابل استفاده برای کشت و کار گیاهان در حال کاهش می‌باشد، بنابراین نیاز است تا نسبت به بررسی آستانه تحمل به شوری گیاهان مطالعات کافی انجام شود. گیاه خرفه یکی از گیاهان ارزشمند و مغذی می‌باشد که در سال‌های اخیر اقدامات زیادی در توسعه کاشت آن اقدام شده است. برای بررسی آستانه تحمل به شوری و برخی ویژگی‌های کمی خرفه در پاسخ به سطوح مختلف تنش شوری آزمایش حاضر در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در محیط گلدان در گلخانه‌ی مرکز ملی تحقیقات شوری انجام شد. تیمارهای شوری عبارت بودند از 4/0، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 دسی زیمنس بر متر بودند. در این مطالعه برخی صفات رشدی از جمله ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، سطح برگ، محتوای نسبی آب، نشت یونی، پتاسیم و سدیم اندام هوایی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش شوری از تیمار شاهد تا شوری 18 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش 49 درصد در ارتفاع بوته، 78 درصد وزن تر برگ، 71 درصد وزن خشک اندام هوایی و 16 درصد محتوای آب نسبی و همچنین افزایش 56 و 6 درصدی به ترتیب در میزان نشت یونی و مقدار سدیم گیاه خرفه شد. نتایج آستانه تحمل به شوری حاکی از آن بود که میزان شوری آب آبیاری که سبب کاهش عملکرد 50 درصدی و 100 درصدی شد به ترتیب برابر با 97/12 و 24/26 دسی‌زیمنس بر متر محاسبه شد. براساس نتایج بدست آمده گیاه خرفه جزء گیاهان متحمل به شوری طبقه بندی شد.fa_IR
dc.format.extent770
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Irrigation & Drainageen_US
dc.subjectشورپسندfa_IR
dc.subjectگیاهان داروییfa_IR
dc.subjectمحتوای نسبی آبfa_IR
dc.subjectنشت یونیfa_IR
dc.titleتعیین آستانه تحمل به شوری و برخی ویژگی‌های رشدی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) در شرایط گلدانیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue4
dc.citation.spage735
dc.citation.epage742
nlai.contributor.orcid0000-0001-5272-0032


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد