نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorروشنگر, کیومرثfa_IR
dc.contributor.authorعبدل زاد, صادقfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T23:10:07Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T23:10:09Z
dc.date.available1402-08-26T23:10:07Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T23:10:09Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-23en_US
dc.date.submitted1401-11-03fa_IR
dc.identifier.citationروشنگر, کیومرث, عبدل زاد, صادق. (1402). پیش‌بینی دبی رودخانه با استفاده از روش ترکیبی حافظه طولانی- کوتاه مدت، تبدیل موجک و تجزیه مدتجربی در اقلیم نیمه‌خشک و مرطوب. نشریه آبیاری و زهکشی ایران, 17(4), 703-717.fa_IR
dc.identifier.issn2008-7942
dc.identifier.issn2676-6884
dc.identifier.urihttps://idj.iaid.ir/article_177510.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1052640
dc.description.abstractکشور ایران با اقلیمی خشک و نیمه‌خشک با سیل‌های مخرب، خشک‌سالی و کم‌آبی روبرو است. خشک‌سالی و سیلاب‌ها می‌تواند محیط‌زیست، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی و پیش‌بینی دبی رودخانه‌ها و برنامه‌ریزی مدیریتی به‌منظور کنترل آن مخصوص مصرف آب در آینده بسیار ارزشمند است. در این پژوهش، تغییرات دبی رودخانه با استفاده از داده‌های آماری از سال 2001 تا 2020 مدل‌سازی شد. داده‌های آماری مربوط به ایستگاه‌های سینوپیک و هیدرومتر یک منطقه نیمه‌خشک در استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه و مرطوب در استان مازندران شهرستان آمل استفاده شد. از دوازده مدل زمانی تعریف‌شده برای شبکه (long short-term memory)یا به‌اختصارLSTM بهترین مدل مشخص شد. سپس مدل‌سازی LSTM بر پایه روش‌های پیش پردازنده تبدیل موجک گسسته(Discrete Wavelet Transform) به‌اختصارDWT و تجزیه مد تجربی کامل (Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition) به‌اختصار (CEEMD) انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که مدل‌ منتخب قابلیت و کارایی بالایی در تخمین میزان دبی رودخانه را دارد. از طرفی دیگر روش‌های پیش پردازنده باعث بهبود نتایج شدند. به‌طوری‌که در تبدیل موجک معیار ارزیابی DC مدل برتر در رودخانه نازلو از 93/0 به 95/0 و در رودخانه چالوس از 83/0 به 90/0 افزایش یافت. بهترین حالت ارزیابی برای داده‌های آزمون با استفاده از تبدیل موجک برای رودخانه نازلو در اقلیم نیمه‌خشک با معیارهای ارزیابی 977/0R= و 954/0DC= و 018/0RMSE= به دست آمد. همچنین با توجه به نتایج آنالیز حساسیت مشخص شد پارامتر دبی یک روز قبل ، تأثیرگذارترین پارامتر در تخمین دبی روزانه است.fa_IR
dc.format.extent1850
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Irrigation & Drainageen_US
dc.subjectتبدیل موجکfa_IR
dc.subjectتجزیه مد تجربیfa_IR
dc.subjectشبکه‌های عصبی مصنوعیfa_IR
dc.subjectیادگیری عمیقfa_IR
dc.subjectمدل‌سازیfa_IR
dc.titleپیش‌بینی دبی رودخانه با استفاده از روش ترکیبی حافظه طولانی- کوتاه مدت، تبدیل موجک و تجزیه مدتجربی در اقلیم نیمه‌خشک و مرطوبfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه مهندسی آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران .fa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریزfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue4
dc.citation.spage703
dc.citation.epage717
nlai.contributor.orcid0000-0002-2620-5105
nlai.contributor.orcid0000-0002-2485-4321


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد