نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرضایی, نسرینfa_IR
dc.contributor.authorعلیزاده, حمزه علیfa_IR
dc.contributor.authorعلی زاده, یاسرfa_IR
dc.contributor.authorزیدعلی, احسان الهfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T23:09:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T23:09:51Z
dc.date.available1402-08-26T23:09:49Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T23:09:51Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-25en_US
dc.date.submitted1401-12-06fa_IR
dc.identifier.citationرضایی, نسرین, علیزاده, حمزه علی, علی زاده, یاسر, زیدعلی, احسان اله. (1402). بررسی اثر کم‌آبیاری(DI) و آبیاری بخشی ناحیه ریشه (PRD) بر بهره‌وری آب و خصوصیات فتوسنتزی گیاه ماش (Vigna radiate L.). نشریه آبیاری و زهکشی ایران, 17(4), 611-624.fa_IR
dc.identifier.issn2008-7942
dc.identifier.issn2676-6884
dc.identifier.urihttps://idj.iaid.ir/article_177503.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1052634
dc.description.abstractبه‌منظور بررسی اثر کم آبیاری و آبیاری بخشی ناحیه ریشه بر بهره‌وری آب و پارامترهای فتوسنتزی گیاه ماش، آزمایشی در سال 1399 به‌صورت کرت خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح آبیاری (100، 70 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) به‌عنوان تیمارهای اصلی و سه روش آبیاری (معمولی، PRD ثابت و PRD متغیر) به‌عنوان تیمارهای فرعی بود. نتایج نشان داد که اثر تنش آبی بر بهره‌وری آب، کارایی کربوکسیلاسیون و کارایی مصرف آب فتوسنتزی در سطح یک درصد معنی‌دار بود. همچنین اثر متقابل تنش آبی و روش آبیاری بر بهره‌وری آب و کارایی کربوکسیلاسیون معنی‌دار بود. در همه روش‌های آبیاری بیشترین مقدار بهره‌وری آب در سطح آبی 75 درصد حاصل شد. بیشترین مقدار بهره‌وری آب به مقدار Kg/m349/0 در سطح آبیاری 75 درصد نیاز آبی و روش PRD متغیر اتفاق افتاد. در سطوح آبیاری 100 و 75 درصد نیاز آبی بین مقدار بهره‌وری آب روش آبیاری معمولی و PRD متغیر تفاوت معنی‌دار وجود نداشت. در تنش‌های آبی شدید بهره‌وری آب در روش PRD متغیر به طور معنی‌دار از دو روش دیگر بیشتر بود. بنابراین در شرایط کم‌آبیاری، استفاده از روش PRD، در کاهش اثرات تنش خشکی موثر می‌باشد.fa_IR
dc.format.extent1665
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Irrigation & Drainageen_US
dc.subjectتعرقfa_IR
dc.subjectتنش خشکیfa_IR
dc.subjectضریب همبستگیfa_IR
dc.subjectکارایی کربوکسیلاسیونfa_IR
dc.subjectکارایی مصرف ذاتی آبfa_IR
dc.titleبررسی اثر کم‌آبیاری(DI) و آبیاری بخشی ناحیه ریشه (PRD) بر بهره‌وری آب و خصوصیات فتوسنتزی گیاه ماش (Vigna radiate L.)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلامfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه ایلامfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلامfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue4
dc.citation.spage611
dc.citation.epage624


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد