نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحدادی, سیدرضاfa_IR
dc.contributor.authorسلطانی, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorهاشمی, معصومهfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T21:39:14Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T21:39:16Z
dc.date.available1402-08-26T21:39:14Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T21:39:16Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-12-04en_US
dc.date.submitted1401-09-13fa_IR
dc.identifier.citationحدادی, سیدرضا, سلطانی, مسعود, هاشمی, معصومه. (1402). ارزیابی شاخص‌های مختلف تمایز پوشش گیاهی و الگوریتم‌های پردازش تصویر برای تخمین بهره‌وری آب. مدیریت آب در کشاورزی, 10(1), 159-174.fa_IR
dc.identifier.issn2476-4531
dc.identifier.issn2676-4369
dc.identifier.urihttps://wmaj.iaid.ir/article_170908.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1050444
dc.description.abstractدرصد پوشش گیاهی از مهم‏ترین معیارهای ارزیابی، در بررسی اثرات توامان عوامل موثر در افزایش بهره‏وری آب محسوب می‏شود. با توجه ‏به پیشرفت و دسترسی همگانی به دوربین‏های دیجیتال، استفاده از شاخص‏های تمایز در محدوده طیف مرئی، پتانسیل قابل توجهی برای ‏محاسبه شاخص سطح برگ و میزان کلروفیل پوشش گیاهی فراهم می‏آورد. بنابراین در پژوهش حاضر، عملکرد ترکیب پنج شاخص گیاهی ‏تمایزدهنده با روش‌های مختلف آستانه‌گذاری خودکار در جداسازی پوشش گیاهی از پس‌زمینه تصویر برای گیاه چغندرقند بررسی گردید، که از ‏این تعداد، دو شاخص گیاهی تمایزدهنده برای نخستین بار معرفی شده است. نتایج نشان داد استفاده از شاخص جدید تفاضل ‏فزونی باند سبز ‏با فزونی باند آبی و الگوریتم آستانه‌گذاری ‏Riddler-Calvard‏ باعث شد صحت داده‏های محاسباتی به اندازه 54/29 درصد در مقایسه با ‏استفاده از شاخص قدیمی تفاضل فزونی باند سبز با فزونی باند ‏قرمز، افزایش پیداکند. در ادامه رابطه بین درصد پوشش گیاهی و عملکرد وزن ‏خشک گیاه بدست آمد، که تابع توانی بالاترین دقت داشت. روش آستانه‌گذاری ‏Riddler-Calvard‏ و شاخص جدید استخراج پوشش گیاهی ‏با 09/12 کیلوگرم خطا در برآورد عملکرد، بهترین روش و روش آستانه‌گذاری ‏Otsu‏ و شاخص تفاضل فزونی باند سبز با فزونی باند ‏قرمز با ‏‏25/41 کیلوگرم خطا در برآورد عملکرد، بدترین روش بود.‏fa_IR
dc.format.extent1229
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمدیریت آب در کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofWater Management in Agricultureen_US
dc.subjectآستانه‌گذاریfa_IR
dc.subjectتصاویر دیجیتالfa_IR
dc.subjectتصویر واقعیت زمینیfa_IR
dc.subjectجداسازیfa_IR
dc.titleارزیابی شاخص‌های مختلف تمایز پوشش گیاهی و الگوریتم‌های پردازش تصویر برای تخمین بهره‌وری آبfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ‏ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز سنجش از راه دور دانشگاه صنعتی شریف ، تهران ، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue1
dc.citation.spage159
dc.citation.epage174
nlai.contributor.orcid0000-0001-8649-5208


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد