نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبابایی, امیدfa_IR
dc.contributor.authorزاهدی مازندرانی, محمدجوادfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T20:59:02Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T20:59:04Z
dc.date.available1402-08-26T20:59:02Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T20:59:04Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-07-10en_US
dc.date.submitted1402-04-19fa_IR
dc.identifier.citationبابایی, امید, زاهدی مازندرانی, محمدجواد. (1402). مطالعه کیفی ذائقه دینی طبقه فرودست شهری. مجله جامعه شناسی ایران, 23(4), 29-68. doi: 10.22034/jsi.2023.2006569.1661fa_IR
dc.identifier.issn1735-1901
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/jsi.2023.2006569.1661
dc.identifier.urihttp://www.jsi-isa.ir/article_708487.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1049388
dc.description.abstractبا وجود برخی ادعاها در مورد مرگ طبقه، طبقه همچنان موضوعی مهم در بررسی­ های جامعه­ شناختی برد متوسط و به ویژه در تعیین ترجیحات دینی است به نحوی که کنشگران دینی تمایل به سبک­های دینی مرتبط و متناسب با موقعیت اقتصادی - اجتماعی خود­شان را دارند. به سخن دیگر، افراد با موقعیتهای اقتصادی - اجتماعی مختلف، ذائقه دینی متفاوتی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی ذائقه دینی طبقه فرودست شهری است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ­ای انجام گرفته است. مشارکت ­کنندگان در این پژوهش کنشگران دینی طبقه فرودست شهری در شهرکرد هستند که از طریق نمونه ­گیری هدفمند از نوع ملاک­ محور انتخاب شده­ اند. داده ­ها از طریق مصاحبة نیمه ­ساخت­ یافته با هجده نفر از افراد این طبقه جمع ­آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شده است. یافته­ ها بیانگر هجده مقولة منتخب است که در قالب یک مدل پارادایمی با مقولة محوری (مناسکی ­شدن دین)، شرایط علّی (جمع­ گرایی، سنت ­گرایی، تقدیر­گرایی و احساساتی بودن)، شرایط زمینه ­ای (جامعه ­پذیری دینی مناسک­ محور)، شرایط مداخله ­ای (پایگاه اقتصادی - اجتماعی پایین)، راهبردها (دینداری مناسکی، دینداری عاطفی، دینداری واسطه­ ای، دینداری تکلیفی، دینداری موروثی و دینداری تقدیرگرا) و پیامدها (تقلیل­ گرایی دینی، ظاهرگرایی دینی، کارناوالی­ شدن مناسک، مداح محوری و بدنمندی دینی) سازمان یافته است. نتایج بیانگر آن است که مناسک، جایگاه برجسته، مهم و موثری را در ذائقه دینی طبقه فرودست شهری دارد و تعیین این جایگاه بدون فهم منطق دین عامه و فهم منطق مناسک در دین عامه امکان پذیر نیست. fa_IR
dc.format.extent794
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن جامعه شناسی ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Sociological of Associationen_US
dc.relation.ispartofمجله جامعه شناسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Sociologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/jsi.2023.2006569.1661
dc.subjectدینداریfa_IR
dc.subjectذائقه دینیfa_IR
dc.subjectطبقه فرودست شهریfa_IR
dc.subjectنظریه زمینه­ایfa_IR
dc.subjectمناسکی ­شدن دینfa_IR
dc.subjectجامعه شناسی دینfa_IR
dc.titleمطالعه کیفی ذائقه دینی طبقه فرودست شهریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentمربی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume23
dc.citation.issue4
dc.citation.spage29
dc.citation.epage68


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد