نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاسکندری ثانی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorمحمد ابادی, جوادfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T20:00:56Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T20:00:57Z
dc.date.available1402-08-26T20:00:56Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T20:00:57Z
dc.date.issued2023-05-22en_US
dc.date.issued1402-03-01fa_IR
dc.date.submitted2023-05-17en_US
dc.date.submitted1402-02-27fa_IR
dc.identifier.citationاسکندری ثانی, محمد, محمد ابادی, جواد. (1402). شناسایی پیشران‌های مؤثر در وضعیت آینده مشاغل سبز در شهر بیرجند با رویکرد آینده‌نگاری. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان, 17(3), 9-46. doi: 10.22034/fakh.2023.397937.1612fa_IR
dc.identifier.issn2676-6116
dc.identifier.issn2676-6124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/fakh.2023.397937.1612
dc.identifier.urihttp://www.farhangekhorasan.ir/article_178557.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1048011
dc.description.abstractدر حال حاضر، کارگزاران توسعه محلی، ملی و بین‌المللی مختلف، راهبرد‌های توسعه محلی متفاوتی را در پاسخ به چالش‌های زیست‌محیطی انتخاب کرده‌اند. یکی از راهبردها سبزکردن اقتصاد از طریق توسعه مشاغل سبز است؛ مشاغلی که با کاهش مصرف انرژی و مواد خام، محدودکردن تولید گازهای گلخانه‌ای‌، به­حداقل­رساندن پسماند، آلودگی، حفاظت و احیای اکوسیستم، اثرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند. پژوهش حاضر با رویکرد آینده­نگاری به شناسایی مهم­ترین عوامل مؤثر در وضعیت آینده مشاغل سبز پایدار شهر بیرجند و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت براساس روش‌های جدید علم آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است که با به‌کارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی انجام شده است. در ابتدا تعداد 40 متغیر اولیه در قالب 10 بخش کلی به­روش دلفی از تعداد 15 نفر از نخبگان و دانشگاهیانِ مطلع با مشاغل سبز شناسایی شد. سپس متغیرهای اولیه در چهارچوب ماتریس اثر متقاطع در نرم‌افزار میک‌مک تعریف شد. با نظر نخبگان در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع به متغیرها بر مبنای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن­ها با اعدادی در طیف 0 تا 3، امتیاز داده شد. درنهایت عوامل کلیدی و پیشران‌های مؤثر در وضعیت آینده مشاغل سبز شهر بیرجند استخراج شد که سه عامل مدیریت سبز، وضع قانون و مقررات و آیین‌نامه و بازکاهی (حداقل پسماند و آلودگی) از مهم‌ترین و مؤثرترین پیشران‌ها در تبیین چشم‌انداز آینده مشاغل سبز پایدار شهر بیرجند شناخته شد.fa_IR
dc.format.extent2849
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبیfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/fakh.2023.397937.1612
dc.subjectپیشران‌هاfa_IR
dc.subjectمشاغل سبزfa_IR
dc.subjectآینده‌نگاریfa_IR
dc.subjectبیرجندfa_IR
dc.subjectبرنامه ریزی شهریfa_IR
dc.titleشناسایی پیشران‌های مؤثر در وضعیت آینده مشاغل سبز در شهر بیرجند با رویکرد آینده‌نگاریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجندfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهرانfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue3
dc.citation.spage9
dc.citation.epage46
nlai.contributor.orcid0000-0003-3824-4871


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد