نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمباشر, محمدمهدیfa_IR
dc.contributor.authorجباری, محمدمهدیfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T19:49:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T19:49:55Z
dc.date.available1402-08-26T19:49:54Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T19:49:55Z
dc.date.issued2023-10-23en_US
dc.date.issued1402-08-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-20en_US
dc.date.submitted1401-10-30fa_IR
dc.identifier.citationمباشر, محمدمهدی, جباری, محمدمهدی. (1402). تاثیر افزودنی ترکیبی مواد بازیافتی حاصل از لاستیک فرسوده خودرو بر خصوصیات دوام بتن غلتکی. مصالح و سازه های بتنی, 8(1), 171-152. doi: 10.30478/jcsm.2023.378522.1309fa_IR
dc.identifier.issn2538-5828
dc.identifier.issn2676-5969
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.378522.1309
dc.identifier.urihttps://www.jcsm.ir/article_182217.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1047805
dc.description.abstractامروزه با گسترش زندگی شهری و افزایش تعداد خودروها، انباشت حجم زیادی از تایرهای فرسوده، تبدیل به یکی از معضلات شهری و محیط‌زیستی شده است. یکی از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با این مشکل، استفاده از مواد بازیافتی حاصل از تایرهای فرسوده در مخلوط بتن می‌باشد. بی‌تردید استفاده از این مواد بازیافتی در بتن می‌تواند بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن اثر بگذارد. از طرف دیگر، بتن غلطکی نیز به عنوان یکی از روش‌های درحال‌توسعه اجرای بتن به ویژه در احداث جاده‌ها می‌باشد. در این تحقیق، به بررسی تاثیر افزودنی ترکیبی مواد بازیافتی تایر فرسوده شامل خرده لاستیک، الیاف نخی لاستیک و الیاف فلزی لاستیک بر خصوصیات دوام بتن غلتکی پرداخته شده‌است. پس از طرح اختلاط، نمونه‌های ساخته شده با ترکیب مواد بازیافتی خرده لاستیک، به مدت 28 و 90 روز عمل‌آوری شدند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد در بهترین حالت، با افزودن 3% خرده لاستیک و افزودن 5% الیاف فلزی لاستیک در بتن غلطکی، مقاومت فشاری در شرایط آزمایش سیکل ذوب و یخبندان به میزان 9/1% نسبت به نمونه شاهد افزایش داشته است. همچنین مقاومت فشاری بتن غلطکی در محیط سولفاته نیز با افزودن 3% خرده لاستیک و افزودن 5% الیاف فلزی، به میزان 14/7% نسبت به نمونه شاهد افزایش داشته است. درصد سایش بتن غلتکی نیز با افزودن 3% خرده لاستیک و افزودن 10% الیاف فلزی لاستیک، به میزان 8/1% نسبت به نمونه شاهد، کاهش داشته است. در خصوص بتن غلتکی حاوی الیاف نخی لاستیک نیز، با وجود مشکلات اختلاط این الیاف در بتن، تنها شاهد افزایش مقاوت سایشی نسبی در بتن بوده‌ایم و در دیگر خصوصیات مورد بررسی نمونه‌های بتنی، بهبود خاصی مشاهده نشد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی بتن ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Concrete Societyen_US
dc.relation.ispartofمصالح و سازه های بتنیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Concrete Structures and Materialsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.378522.1309
dc.subjectبتن غلتکیfa_IR
dc.subjectخرده لاستیکfa_IR
dc.subjectالیاف نخی لاستیکfa_IR
dc.subjectالیاف فلزی لاستیکfa_IR
dc.subjectمواد افزودنی بتنfa_IR
dc.subjectدوام بتنfa_IR
dc.subjectافزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنیfa_IR
dc.titleتاثیر افزودنی ترکیبی مواد بازیافتی حاصل از لاستیک فرسوده خودرو بر خصوصیات دوام بتن غلتکیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1
dc.citation.spage171
dc.citation.epage152


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد