نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorذوالقدری, علیfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی, بابکfa_IR
dc.contributor.authorفروتن مهر, بابکfa_IR
dc.contributor.authorتدین, محسنfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T19:49:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T19:49:54Z
dc.date.available1402-08-26T19:49:54Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T19:49:54Z
dc.date.issued2023-10-23en_US
dc.date.issued1402-08-01fa_IR
dc.date.submitted2023-04-06en_US
dc.date.submitted1402-01-17fa_IR
dc.identifier.citationذوالقدری, علی, احمدی, بابک, فروتن مهر, بابک, تدین, محسن. (1402). بررسی اثر ناهمواری و انحراف از گونیایی قالب های مکعبی بر نتایج مقاومت فشاری بتن. مصالح و سازه های بتنی, 8(1), 151-140. doi: 10.30478/jcsm.2023.392063.1314fa_IR
dc.identifier.issn2538-5828
dc.identifier.issn2676-5969
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.392063.1314
dc.identifier.urihttps://www.jcsm.ir/article_182178.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1047804
dc.description.abstractیکی از عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون تعیین مقاومت فشاری بتن که عموماً در پروژه‌های عمرانی و تحقیقاتی به آن توجه کافی نمی-شود، کیفیت قالب آزمونه‌ها است. در این تحقیق، تاثیر کیفیت شش نوع قالب مکعبی با ابعاد 150*150*150 میلی‌متر شامل دو نوع قالب فولادی و چهار نوع قالب پلاستیکی بر نتایج مقاومت فشاری بتن (در محدوده 17 تا 67 مگاپاسکال) شامل پانزده طرح مخلوط در سنین مختلف بررسی شد. مشاهده‌شد که اختلاف بین متوسط کمترین و بیشترین نتایج مقاومت فشاری برای قالب‌های مورد بررسی به طور متوسط به مقدار 18درصد بوده‌است که نشان‌می‌دهد کیفیت قالب آزمونه‌ها بر مقاومت فشاری بتن میتواند بسیار قابل‌توجه باشد. در این مقاله، به منظور کمی‌سازی کیفیت قالب‌های مورد بررسی، دو پارامتر انحراف از گونیایی قالب و ناهمواری قالب تعریف شد. با انجام برازش خطی از نتایج به‌دست‌آمده، رابطه‌ای تجربی با دقت بالا برای تخمین اثر این دو پارامتر قالب بر ضریب کاهش مقاومت فشاری بتن ارائه شد. این رابطه نشان میدهد که هرچه انحراف از گونیایی قالب و ناهمواری آن بیشتر شود، مقدار ضریب کاهنده تاثیر کیفیت قالب بر مقاومت فشاری بتن کوچکتر می‌گردد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی بتن ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Concrete Societyen_US
dc.relation.ispartofمصالح و سازه های بتنیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Concrete Structures and Materialsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.392063.1314
dc.subjectقالبfa_IR
dc.subjectانحراف از گونیاییfa_IR
dc.subjectناهمواریfa_IR
dc.subjectمقاومت‌ فشاریfa_IR
dc.subjectتکنولوژی بتنfa_IR
dc.titleبررسی اثر ناهمواری و انحراف از گونیایی قالب های مکعبی بر نتایج مقاومت فشاری بتنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه زنجانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت مدیره شرکت فهاب بتنfa_IR
dc.contributor.departmentبازرس انجمن بتن ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1
dc.citation.spage151
dc.citation.epage140
nlai.contributor.orcid0000-0001-8635-5256


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد