نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکفاش بازاری, علی اکبرfa_IR
dc.contributor.authorچینی, مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-26T19:49:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-17T19:49:46Z
dc.date.available1402-08-26T19:49:46Zfa_IR
dc.date.available2023-11-17T19:49:46Z
dc.date.issued2023-10-23en_US
dc.date.issued1402-08-01fa_IR
dc.date.submitted2022-03-12en_US
dc.date.submitted1400-12-21fa_IR
dc.identifier.citationکفاش بازاری, علی اکبر, چینی, مهدی. (1402). بررسی موردی اثر تغییرات فازهای کلینکر در عملکرد سیمان و بتن (بتن فاقد افزودنی و بتن دارای یک نمونه افزودنی فوق‌روان‌کننده). مصالح و سازه های بتنی, 8(1), 1-13. doi: 10.30478/jcsm.2023.319970.1240fa_IR
dc.identifier.issn2538-5828
dc.identifier.issn2676-5969
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.319970.1240
dc.identifier.urihttps://www.jcsm.ir/article_173390.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1047797
dc.description.abstractفازهای کلینکر، بر مشخصات فنی سیمان و عملکرد آن در بتن تاثیر قابل توجهی دارند، لیکن اطلاعات کافی برای تعیین میزان تاثیر هر یک از این فازها، جهت عملکرد مطلوب بتن در دسترس نیست. لذا در این مطالعه کاربردی به آن پرداخته شد و یک عملیات آزمایشگاهی طراحی گردید. در مرحله اول طی سه ماه، نمونه‌گیری مرتب از کلینکر دو کوره کارخانه سیمان تهران انجام شد. سپس 11 نمونه کلینکر (پرتلند نوع2) انتخاب شدند که مقادیر فازهای آنها نسبت به هم متفاوت بودند. طی مرحله دوم، سیمان‌سازی آزمایشگاهی در شرایط کاملا یکسان با استفاده از 11 نمونه کلینکر انجام شد. یک نمونه افزودنی فوق‌روان‌کننده نیز تهیه گردید. در مرحله سوم آنالیز فیزیکی و شیمیائی بر روی نمونه سیمان‌های آزمایشگاهی صورت گرفت. طی مرحله چهارم 22 مخلوط‌ بتنی با 11 نمونه سیمان تهیه گردید که روانی و اسلامپ آنها ثابت (در گروه اول 8 سانتی‌متر و در گروه دوم 12 سانتی‌متر) اعمال شد؛ بطوریکه 11 مخلوط با عنوان "بدون افزودنی" و 11 مخلوط با عنوان "دارای افزودنی" بودند. بر روی مخلوط‌های بتنی آزمایش‌های افت اسلامپ طی 1 ساعت، تعیین چگالی، تعیین درصد هوای بتن تازه، مقاومت فشاری بتن سخت شده 7، 28 و 90 روزه انجام شد. بر اساس نتایج حاصله، مقایسه تاثیر مقدار C3S کلینکر بر مقاومت فشاری ملات استاندارد و بتن نشان داد که رابطه مستقیم مقدار C3S و مقاومت فشاری (ملات و بتن) همبستگی مطلوبی ندارد؛ اما می‌توان گفت که با افزایش هر یک درصد C3S کلینکر، مقاومت 7 و 28روزه بتن حدود 5/1 واحد (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) افزایش می‌یابد و با افزایش C3S از حدود 57% به بعد، افت مقاومت بتن مشاهده می‌شود که می‌توان به تاثیر منفی ازدیاد بیش از حد فاز C3S اشاره نمود. بر اساس نتایج آزمایش‌های تعیین درصد هوای مخلوطهای بتن تازه حاوی افزودنی و روند کاهش آن پس از30دقیقه مشخص گردید که مقدار بهینه C3A حدود 6-5% بود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی بتن ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Concrete Societyen_US
dc.relation.ispartofمصالح و سازه های بتنیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Concrete Structures and Materialsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.319970.1240
dc.subjectآلیتfa_IR
dc.subjectآلومیناتfa_IR
dc.subjectسیمانfa_IR
dc.subjectبتنfa_IR
dc.subjectتکنولوژی بتنfa_IR
dc.titleبررسی موردی اثر تغییرات فازهای کلینکر در عملکرد سیمان و بتن (بتن فاقد افزودنی و بتن دارای یک نمونه افزودنی فوق‌روان‌کننده)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentرئیس مرکز تحقیق و توسعه سیمان تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدکترای عمران، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage13
nlai.contributor.orcid0000-0003-1625-4809


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد