مرور دوره 11, شماره 4 بر اساس عنوان

 • ارائه مدل و روشی برای اندازه‌گیری قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا 

  کریمی فرد, مجید؛ هاشم زاده, غلامرضا؛ سبحانی, عبدالرضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2023-02-20)
  طراحی و توسعه محصولات پیچیده هوافضایی نیازمند چندین شریک مختلف می‌باشد. شرکا جهت همکاری با یکدیگر نیازمند برخورداری از قابلیت‌های مختلفی می‌باشند تا شراکت با خطر مواجه نگردد. لذا شناخت ابعاد و اندازه‌گیری قابلیت طراحی و ...

 • از تداوم سمند ملی تا تسلای ایرانی: سناریوهای توسعه صنعت خودرو در ایران 

  نقی زاده, رضا؛ شیوندی, نیما؛ حیدری, امیر هوشنگ؛ منطقی, منوچهر؛ زرندی, سعید (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2023-02-20)
  در سال‌های اخیر تغییرات سریع و پر شدت فناوری و همچنین تغییرات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در صنعت خودرو و حمل‌ونقل، شرایط پیچیده‌ای برای بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه ایجاد نموده است. جهت رویارویی با این پیچیدگی‌ها، ...

 • بهبود خروجی‌های نوآوری با تمرکز بر شاخص انگیزش کارآفرینی: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها 

  نعمت الهی, زعیمه؛ ملکی, بهاره؛ مصلح, عبدالمجید (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2023-02-20)
  پژوهش حاضر به بررسی امکان بهبود خروجی‌های نوآوری ایران با تمرکز بر عوامل اثرگذار بر شاخص انگیزش کارآفرینی با استفاده از رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی پرداخته و برای توضیح رابطه مبهم میان کارآفرینی و نوآوری، از شاخص انگیزش ...

 • شناسایی و دسته‌بندی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم‌نوآوری اجتماعی در بخش عمومی 

  عبدالحسین زاده, محمد؛ عبدالحمید, مهدی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2023-02-20)
   هم‌نوآوری اجتماعی رویکرد نوینی است که به دنبال حل مسائل جامعه و ارائه خدمات عمومی از طریق همکاری و مشارکت شهروندان  است. برای تحقق و پیاده‌سازی هم‌نوآوری اجتماعی در بخش عمومی لازم است که ابزارها و سازوکارهای مناسب شناسایی ...

 • نوآوری و ارزش خلق‌شده در بنگاه‌های دیجیتال محتوامحور: مطالعه چندموردی 

  لطفی, علی؛ میرعمادی, سید ایمان؛ غفوری, سید حسین (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2023-02-20)
  استفاده از فناوری­های دیجیتال به‌طور روزافزون گسترش پیداکرده است. صنایع خلاق که بن­مایه آن خلاقیت، محتوا و سرمایه فکری است، به‌شدت با فرآیند دیجیتالی شدن پیوند خورده و کسب­وکارهای سنتی این حوزه را دگرگون ساخته است. با توجه ...

 • گونه‌شناسی گذارهای فنی- اجتماعی با رویکرد فراتحلیل محتوا-تطبیق مسیرهای جدید با شواهد 

  کریمی اسبوئی, سمانه؛ ثقفی, فاطمه؛ قاضی نوری, سپهر (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2023-02-20)
  تئوری گذار عمدتاً به­منظور حرکت از یک فناوری غالب به­سوی یک فناوری جدید و نوآورانه مورداستفاده قرار می­گیرد. مطالعات گونه­شناسی مسیرهای گذار نشان داده گذار به فناوری­های جدید شامل چهار مسیر اصلی است. اما در برخی مطالعات ...