مرور دوره 30, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • فعالیت‌های بااهمیت پایداری و خلق ارزش: تطبیق معیارهای SASB در محیط‌ ایران 

  جودی, سمیرا؛ منصورفر, غلامرضا؛ همایون, سعید؛ رضایی, ذبیح اله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: به‌تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه‌گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی و گروه‌های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از ...

 • بودجه‌ریزی و استرس کارکنان در مواقع بحران: شواهدی از دوران بیماری همه‌گیر کووید 19 در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان فارس 

  رضایی, غلامرضا؛ صادق زاده مهارلوئی, محمد؛ کشتکار, رسول؛ ابراهیمی, مائده (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: بحران سازمانی به‌عنوان رویدادی تعریف می‌شود که ارزش‌های اولویت‌دار سازمان را تهدید می‌کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش‌بینی‌نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای ...

 • نقش فاکتور درماندگی مالی در توضیح سودآوری صرف ارزش و اندازه 

  خسروی‌پور, نگار؛ اسماعیل زاده, علی؛ روحی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: این پژوهش قصد دارد با استفاده از احتمال نکول کمپل، هیلشر و سیلاگی (۲۰۰۸) (امتیاز CHS) به‌عنوان نماگر درماندگی مالی بازارمحور و امتیاز O اولسن (۱۹۸۰) به‌عنوان نماگر مبتنی بر داده‌های حسابداری، سودآوری خلاف‌قاعده‌های ...

 • ارائه الگوی ارتقای آموزش رشته حسابداری در آموزش عالی کشور 

  ناصری, حسین؛ کرمی, غلامرضا؛ حجازی, رضوان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: ...

 • طراحی الگوی سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی 

  مهربان پور, محمدرضا؛ رحیمیان, نظام الدین؛ سوری, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی است.روش: ابتدا با تحلیل محتوای کیفیِ مبانی نظری و تجربی موجود، شاخص‌های بلوغ مدیریت ریسک شناسایی، استخراج و ...

 • تأثیر سبک رهبری مدیر حسابرسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی 

  صفی‌پور افشار, مجتبی؛ سلطانی نژاد, احمدصادق؛ سلطانی نژاد, ابراهیم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحول‌گرا، تبادل‌گرا و آزادانه) مدیر حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی است. انتظار می‌رود سبک‌های رهبری تحول‌گرا، تبادل‌گرا و آزادانه باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی ...

 • وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در مؤسسه‌های حسابرسی 

  مشایخ, شهناز؛ حیدری, زهره؛ محمودخانی, مهناز (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: با عنایت به اهمیت حفظ و تقویت نیروی انسانی در مؤسسه‌های حسابرسی، پرورش و حفظ شرکا، مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و حسابرسان و جلوگیری از خروج حسابرسان توانمند از حرفه و افزایش کیفیت حسابرسی، شناخت دیدگاه حسابرسان ...