نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهروی, مهساfa_IR
dc.contributor.authorچشمی, اکبرfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T22:25:06Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T22:25:08Z
dc.date.available1402-08-19T22:25:06Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T22:25:08Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-13en_US
dc.date.submitted1401-11-24fa_IR
dc.identifier.citationهروی, مهسا, چشمی, اکبر. (1402). بررسی تاثیر امولسیون پلیمری بر مقاومت فشارشی تک محوری ماسه بادی. پژوهش‌های عمران و محیط زیست, 9(1), 173-189. doi: 10.22091/cer.2023.9107.1459fa_IR
dc.identifier.issn2476-4051
dc.identifier.issn2476-406X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2023.9107.1459
dc.identifier.urihttps://cer.qom.ac.ir/article_2457.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1045895
dc.description.abstractتحقیق حاضر به بررسی تاثیر امولسیون پلیمری ونیل اکریلیک (VA) بر دانسیته خشک حداکثر (dmaxγ)، رطوبت بهینه (optω)، مقاومت تراکمی تک‌محوری (UCS) و مدول الاستیسیته (E) ماسه‌های بادی دشت خوزستان پرداخته است. محلول‌هایی با درصدهای 10، 20 و 30 درصد از محلول پلیمری ساخته و بعد از اضافه کردن به خاک تحت آزمایش تراکم قرار گرفته، سپس نمونه‌های استوانه‌‌ای با dmaxγ و optω ساخته شده و در زمان‌های 1، 7، 14، 21 و 28 روز در دو گروه عمل‌آوری و تحت آزمایش UCS قرار گرفته‌‌اند. گروه‌ اول نمونه‌ها در دمای محیط آزمایشگاه عمل‌آوری شده و گروه دوم نمونه‌ها بمنظور حفظ رطوبت بسته‌بندی و در دمای 2 درجه سانتیگراد عمل‌آوری شده‌اند. نتایج آزمایشها نشان داد افزایش غلظت محلول‌ پلیمری تاثیری بر dmaxγ نمونه‌ها نداشته لیکن در بیشترین غلظت قادر است optω را تا 11 درصد کاهش دهد. با افزایش زمان عمل‌آوری و غلظت محلول پلیمری، UCS و E دسته اول نمونه‌ها، به بیش از 2 برابر افزایش یافته در حالیکه تغییری در UCS دسته دوم نمونه‌ها مشاهده نشده، بنابراین اگر به نمونه تثبیت شده در زمان عمل‌آوری اجازه خشک شدن داده نشود افزودن پلیمر تاثیری بر مقاومت آن نخواهد داشت. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد زمانیکه بعد از افزودن محلول پلیمری، به نمونه اجازه خشک شدن داده می‌شود، محلول قادر است با تشکیل باندها و پل‌هایی بین دانه‌های ماسه-بادی باعث بهبود مقاومت و مدول آن شود.fa_IR
dc.format.extent3061
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.publisherUniversity of Qomen_US
dc.relation.ispartofپژوهش‌های عمران و محیط زیستfa_IR
dc.relation.ispartofCivil and Environmental Researchesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2023.9107.1459
dc.subject"ماسه بادی"fa_IR
dc.subject"آزمایش تراکم"fa_IR
dc.subject"آزمایش تک‌محوری"fa_IR
dc.subject" امولسیون پلیمری"fa_IR
dc.subjectروش‌های عددی و آزمایشگاهیfa_IR
dc.titleبررسی تاثیر امولسیون پلیمری بر مقاومت فشارشی تک محوری ماسه بادیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشکده زمین شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، دانشکده زمین شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.citation.spage173
dc.citation.epage189


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد