نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحمدعلیان, سمیراfa_IR
dc.contributor.authorبابایی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorجباری, احسانfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T22:25:05Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T22:25:06Z
dc.date.available1402-08-19T22:25:05Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T22:25:06Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-08-04en_US
dc.date.submitted1401-05-13fa_IR
dc.identifier.citationمحمدعلیان, سمیرا, بابایی, رضا, جباری, احسان. (1402). یک الگوریتم انطباقی جدید برای توزیع بهینه مراکز محاسباتی در روش بدون شبکه چندربعی. پژوهش‌های عمران و محیط زیست, 9(1), 159-171. doi: 10.22091/cer.2023.8470.1419fa_IR
dc.identifier.issn2476-4051
dc.identifier.issn2476-406X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2023.8470.1419
dc.identifier.urihttps://cer.qom.ac.ir/article_2388.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1045894
dc.description.abstractمراکز محاسباتی در روش توابع پایه شعاعی بدون شبکه چندربعی به علت عدم ارتباط هندسی و فیزیکی با یکدیگر دارای قابلیت انطباق‌پذیری بالا و لذا مناسب برای اعمال توزیع‌های انطباقی هستند. در این پژوهش، برای اولین بار یک الگوریتم انطباقی جدید بر مبنای تغییرات (گرادیان) متغیرهای فیزیکی مسئله با هدف ایجاد یک توزیع بهینه پیشنهاد شده است. توزیع انطباقی این الگوریتم، دقت و سرعت روش چندربعی را نسبت به توزیع یکنواخت در مسائل ناپایا به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. در این رویکرد نواحی با تغییرات فیزیکی کم و زیاد در گام زمانی معلوم شناسایی می‌شوند و تعداد مراکز محاسباتی به ترتیب در آن‌ها کاهش و افزایش می‌یابد. بنابراین نیاز به یک توزیع فشرده یکنواخت در سراسر میدان به منظور کاهش خطا در نواحی با تغییرات فیزیکی زیاد از بین می‌رود. در مواجهه با دیگر چالش مهم روش چندربعی یعنی تعیین متغیر شکل بهینه نیز یک روش ساده و کارآمد به‌گونه‌ای معرفی می‌شود که به بهینه‌سازی متغیر شکل در هر گام زمانی نیاز نباشد و هزینه‌های محاسباتی کنترل گردد. در پایان، کارایی روش پیشنهادی با ارائه مثال‌هایی از معادلات پخش، جابجایی و پخش-جابجایی برای مقایسه با توزیع‌های یکنواخت و سنجش میزان سرعت و دقت آن‌ها با حل دقیق نشان داده می‌شود.fa_IR
dc.format.extent902
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.publisherUniversity of Qomen_US
dc.relation.ispartofپژوهش‌های عمران و محیط زیستfa_IR
dc.relation.ispartofCivil and Environmental Researchesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/cer.2023.8470.1419
dc.subjectروش بدون شبکهfa_IR
dc.subjectتوابع پایه شعاعیfa_IR
dc.subjectروش چندربعیfa_IR
dc.subjectالگوریتم انطباقیfa_IR
dc.subjectگرادیانfa_IR
dc.subjectروش‌های عددی و آزمایشگاهیfa_IR
dc.titleیک الگوریتم انطباقی جدید برای توزیع بهینه مراکز محاسباتی در روش بدون شبکه چندربعیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته دکتری گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.citation.spage159
dc.citation.epage171
nlai.contributor.orcid0000-0002-3068-3602
nlai.contributor.orcid0000-0002-6345-8567


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد