نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرضی رشت آبادی, عاطفهfa_IR
dc.contributor.authorایمانپور نمین, جاویدfa_IR
dc.contributor.authorستاری, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T20:18:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T20:18:51Z
dc.date.available1402-08-19T20:18:49Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T20:18:51Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2023-04-25en_US
dc.date.submitted1402-02-05fa_IR
dc.identifier.citationرضی رشت آبادی, عاطفه, ایمانپور نمین, جاوید, ستاری, مسعود. (1402). مطالعه تنوع گونه ای ماکرو بنتوزها به عنوان غذای زنده در اکوسیستم رودخانه فوشه، شمال ایران. تغذیه آبزیان, 9(2), 9-24. doi: 10.22124/janb.2023.24201.1199fa_IR
dc.identifier.issn2383-4412
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24201.1199
dc.identifier.urihttps://janb.guilan.ac.ir/article_7032.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1042878
dc.description.abstractتنوع گونه­ای ماکروبنتوزهای رودخانه فوشه در استان گیلان بررسی و از شاخص­های زیستی که بر اساس ماکروبنتوزها طراحی شده­اند، برای ارزیابی سلامت رودخانه استفاده شد. نمونه­برداری از ماکروبنتوزهای رودخانه در 4 ایستگاه به صورت ماهیانه در سال 1396 توسط نمونه­بردار سوربر سمپلر (چشمه µ300 و مساحت cm2900) در 3 تکرار انجام شد. ماکروبنتوزهای نمونه­برداری شده در اتانول 96% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل و شناسایی شدند. تعداد 4928 نمونه از دو شـاخه شامل بندپایان (Arthropoda) و کرم­های حلقوی (Annelida)؛ سه رده شامل حشرات (Insecta)، سخت پوستان (Crustacea) و Clitellata و همچنین 8 راسته (Ephemeroptera، Trichoptera، Plecoptera، Diptera، Coleoptera، Amphipoda  و Haplotaxida) و 25 خانواده و 31 جنس شناسایی شدند. فراوان­ترین جنس­ها Simulium sp. (84/35 تا 65/46%)، Hydropsychae sp. (79/15 تا 36/33%) و Baetis sp. (87/7 تا 66/17%) بودند. فراسنجه­های فراوانی کل، غنای EPT، درصد EPT و نسبت EPT/CHIR محاسبه شدند. غنای EPT در ماه­های نمونه­برداری، اختلاف معنی­دار نشان داد (05/0>p). وجود گونه­های حساس به آلودگی مانند Perla sp.، Isoperla sp.، Chloroperla sp.، Oligoneuriella sp.، Heptagenia sp.، Rithrogena sp.، Epeorus sp.، Rhyacophila sp. و Philorus sp. از راسته­های Trichoptera، Plecoptera و Ephemeroptera هم نشان­دهنده کیفیت خوب آب رودخانه و هم مطلوبیت این گونه­ها و جنس­ها به عنوان غذای طبیعی ماهیان رودخانه­ای است.fa_IR
dc.format.extent744
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتغذیه آبزیانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Aquatic Animals Nutritionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24201.1199
dc.subjectEPTfa_IR
dc.subjectسوربر سمپلرfa_IR
dc.subjectSimulium spfa_IR
dc.subjectHydropsychae spfa_IR
dc.subjectBaetis spfa_IR
dc.subjectتغذیه آبزیانfa_IR
dc.titleمطالعه تنوع گونه ای ماکرو بنتوزها به عنوان غذای زنده در اکوسیستم رودخانه فوشه، شمال ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue2
dc.citation.spage9
dc.citation.epage24
nlai.contributor.orcid0000-0002-5090-9170


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد