نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorملکوتی, مریمfa_IR
dc.contributor.authorاصفهانی, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T20:10:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T20:10:37Z
dc.date.available1402-08-19T20:10:36Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T20:10:37Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-10-24en_US
dc.date.submitted1401-08-02fa_IR
dc.identifier.citationملکوتی, مریم, اصفهانی, محمدرضا. (1402). اثر ورق‌های تقویتی FRP در محیط مرطوب بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در شرایط خوردگی. تحقیقات بتن, 16(2), 5-14. doi: 10.22124/jcr.2023.23083.1599fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/jcr.2023.23083.1599
dc.identifier.urihttps://jcr.guilan.ac.ir/article_6717.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1042601
dc.description.abstractاز مهم ترین دلایل ایجاد ضعف در سازه های بتن‌مسلح، خوردگی میلگرد می باشد. چنان چه روند خوردگی میلگردها ادامه پیدا کند و تمهیداتی برای مقابله در نظر گرفته نشود ممکن است باعث کاهش ظرفیت باربری عضو و یا حتی نابودی کامل آن گردد، پس در شرایط خوردگی باید سازه با استفاده از روش های مختلف تقویت و ترمیم شود. به دلیل دوام مواد FRP در محیط های خورنده، استفاده از این مواد جهت تقویت و بهسازی المان های آسیب دیده بتنی در برابر خوردگی کاربرد دارد. در این پژوهش اثر ورق های تقویتی CFRP بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در مجاورت رطوبت و شرایط خوردگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این منظور ابتدا تعداد 10 تیر بتن‌مسلح با ابعاد مقطع 200×150 میلیمتر و به طول 1400 میلیمتر ساخته شد. یکی از نمونه ها به عنوان نمونه ی شاهد در نظر گرفته شد و سایر نمونه ها تا رسیدن به 5، 10 و 15 درصد خوردگی تحت فرآیند خوردگی قرار گرفتند. مقایسه ی نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان داد، خوردگی میلگردهای طولی بر رفتار خمشی تیرهای بتن‌مسلح اثر می گذارد و با افزایش میزان خوردگی، ظرفیت باربری نمونه ها کاهش پیدا می کند. تیرهای دارای خوردگی زمانی که با ورق های CFRP تقویت شدند تا 35 درصد افزایش ظرفیت باربری نسبت به نمونه های با درصد خوردگی مشابه و فاقد تقویت از خود نشان دادند.مقایسه ی نمونه های قرار گرفته در معرض خوردگی مجدد نیز نشان می دهد تقویت با ورق CFRP به نحو مؤثری از خوردگی بیشتر میلگردها جلوگیری کرده است و سبب جلوگیری از خوردگی به میزان 9/26 درصد در برخی از نمونه ها شده است.fa_IR
dc.format.extent1074
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات بتنfa_IR
dc.relation.ispartofConcrete Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/jcr.2023.23083.1599
dc.subjectتیر بتن مسلح تقویت شدهfa_IR
dc.subjectخوردگی میلگرد طولیfa_IR
dc.subjectخوردگی تسریع شدهfa_IR
dc.subjectورق‌های CFRPfa_IR
dc.subjectسازه های بتنیfa_IR
dc.titleاثر ورق‌های تقویتی FRP در محیط مرطوب بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در شرایط خوردگیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهدfa_IR
dc.citation.volume16
dc.citation.issue2
dc.citation.spage5
dc.citation.epage14


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد