دوره 23, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • فراترکیب تحلیل‌های موجود درباره اعتراض‌های 1401 ایران 

  توحیدلو, سمیه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  نیمه دوم سال 1401 درگیر حوادث و اعتراض هایی بود. در میانه این اعترض‌ها جامعه شناسان متعددی به تحلیل وقایع پرداختند. مقاله حاضر فراترکیبی از تحلیل­ های آن‌ها  (40 سخنرانی در انجمن جامعه ­شناسی ایران و مجموعه 46 یادداشت ...

 • بازتعریف دین در زندگی روزمره‌ی زنان دانشجو در تهران 

  سلیمانی علویجه, زهرا؛ پویافر, محمدرضا؛ ذوالقدر, خدیجه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  امروزه شاهد تغییرات اساسی در زندگی روزمره و دینداری زنان دانشجو هستیم، که از جمله مصادیق بارز آن عدم‌تمایل بخشی از زنان جامعه به داشتن حجاب در اماکن عمومی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی بازتعریف دین در تجربه‌ی ...

 • برآمدن طبقه­ ی متوسط جدید در ایران (با تمرکز بر حوزه­های معماری و ادبیات) 

  تسلیمی طهرانی, رضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  مسئله اصلی پژوهش حاضر توصیف و تحلیل چگونگی برآمدن طبقه ­ی متوسط جدید در ایران از طریق مطالعه و بررسی شاخص­ ها و مولفه­ های مرتبط با سبک زندگی مانند معماری، اوقات فراغت، روابط اجتماعی و ... در بازه­ ی زمانی سالهای 1300-1320ه.ش ...

 • تبیین نوگروی حاد در نوگروندگان دینی شهر تهران 

  فیضی, زهرا؛ کرمی پور, الله کرم؛ محدثی گیلوایی, حسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  این مقاله با رویکرد روش‌شناختی کیفی و با روش تحلیل روایت انجام شده است. نمونة مشارکت­ کننده، نوگرونده ­گان دینی حاد در شهر تهران بوده که به شیوة نمونه ­گیری هدفمند و از طریق گلولة برفی انتخاب شده ­اند. در این مقاله، با 20 ...

 • مطالعه کیفی ذائقه دینی طبقه فرودست شهری 

  بابایی, امید؛ زاهدی مازندرانی, محمدجواد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  با وجود برخی ادعاها در مورد مرگ طبقه، طبقه همچنان موضوعی مهم در بررسی­ های جامعه­ شناختی برد متوسط و به ویژه در تعیین ترجیحات دینی است به نحوی که کنشگران دینی تمایل به سبک­های دینی مرتبط و متناسب با موقعیت اقتصادی - اجتماعی ...

 • رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری و طرد اجتماعی؛ روایت زدودن بدن و فقر از شهر 

  رشیدی, جمال (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2023-09-23)
  جریان اصلی جامعه‌شناسی، صورتبندی انتقادی از مساله طردشدگان شهری ندارد؛ نگاهی آسیب‌شناختی به فقرای شهری و نظرگاهی هنجاری و پزشکی به «بدن» اتخاذ می‌کند. خوانش انتقادی اما، با تمرکز بر سیاستگذاری‌های اجتماعی شهریِ موجد طرد ...