نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطهماسبی زاده, سارهfa_IR
dc.contributor.authorمحمدی, مریمfa_IR
dc.contributor.authorامیرحاجلو, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorریاحیان, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T18:24:59Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T18:25:04Z
dc.date.available1402-08-19T18:24:59Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T18:25:04Z
dc.identifier.citationطهماسبی زاده, ساره, محمدی, مریم, امیرحاجلو, سعید, ریاحیان, رضا. نقش و کارکرد قلعه اردشیر در سازمان فضایی شهر کرمان با استناد بر شواهد معماری و منابع تاریخی. نشريه علمي مرمت و معماري ايران, 0-0. doi: 10.52547/mmi.2203.14010504fa_IR
dc.identifier.issn2345-3850
dc.identifier.issn2538-2624
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.52547/mmi.2203.14010504
dc.identifier.urihttp://mmi.aui.ac.ir/article-1-1332-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1039767
dc.description.abstractقلعه اردشیر یکی از شاخص­ترین بناهای برجای مانده­ در شرق شهر کرمان است و به نظر می‌رسد شکل‌گیری، گسترش و متروک شدن آن با توسعه و امنیت شهر و منطقه کرمان پیوند داشته است. درباره چیستی، گاهنگاری و کارکردهای آن در ارتباط با سازمان فضایی شهر کرمان تاکنون فرضیات و نظرات مختلف و گاه متناقضی مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین کارکردهای قلعه اردشیر و بررسی جایگاه قلعه اردشیر در سازمان فضایی شهر کرمان در ادوار مختلف، به ویژه دوران اسلامی است. پژوهش از نظر ماهیت و محتوا، تاریخی ـ تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به شیوه‌های میدانی و اسنادی صورت گرفته است. بر این اساس، با تلفیق داده‌های حاصل از بررسی‌های میدانی و تحلیل محتوای منابع تاریخی تلاش شده کیفیت و میزان تاثیرگذاری قلعه اردشیر بر ساختار کالبدی شهر کرمان تبیین شود. مطالعه ساختار معماری، مواد فرهنگی و منابع تاریخی نشان می­دهد این قلعه با توجه به شرایط سیاسی و نظامی ادوار تاریخی و اسلامی طراحی و ساخته شده و از دوران تاریخی تا قرن هشتم هـ.ق تقریباً به طور پیوسته مورد استفاده بوده و در تحولات و وقایع سیاسی و اجتماعی منطقه نقش داشته­ است. بر پایه تحلیل محتوای متون تاریخی و روایت منابع مکتوب از رویدادهای مرتبط با قلعه اردشیر، به نظر می‌رسد قلعه اردشیر در کنار نقش نظامی، کارکردهای دیگری همچون جایگاهی برای حکام، مأمنی برای شورشیان، مکانی برای نگهداری خزانه و محلی برای زندانیان سیاسی داشته است. این قلعه اگرچه از نظر کالبدی و فیزیکی، خارج از بافت تاریخی شهر کرمان و در حاشیه شرقی این شهر واقع بود، اما از نظر کارکردی، عنصری تأثیرگذار و وابسته به سازمان فضایی شهر کرمان بوده است.  fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه هنر اصفهانfa_IR
dc.relation.ispartofنشريه علمي مرمت و معماري ايرانfa_IR
dc.relation.ispartofScientific Journal of Maremat & Me'mari-e Iran (quarterly)en_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.52547/mmi.2203.14010504
dc.subjectقلعه اردشیرfa_IR
dc.subjectباستان‌شناسی کرمانfa_IR
dc.subjectمعماری اسلامیfa_IR
dc.subjectقلاع اسلامیfa_IR
dc.subjectسازمان فضایی.fa_IR
dc.subjectمعماري و شهرسازيfa_IR
dc.titleنقش و کارکرد قلعه اردشیر در سازمان فضایی شهر کرمان با استناد بر شواهد معماری و منابع تاریخیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه بوعلی سینا همدانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه بوعلی سینا همدانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.contributor.departmentمیراث فرهنگی کرمانfa_IR
dc.citation.spage0
dc.citation.epage0


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد