نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعزیزی فر, امیر عباسfa_IR
dc.contributor.authorنجفوند دریکوند, فیروزfa_IR
dc.contributor.authorزینی وند, تورجfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:56:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:56:55Z
dc.date.available1402-08-19T17:56:54Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:56:55Z
dc.date.issued2022-09-23en_US
dc.date.issued1401-07-01fa_IR
dc.date.submitted2021-09-21en_US
dc.date.submitted1400-06-30fa_IR
dc.identifier.citationعزیزی فر, امیر عباس, نجفوند دریکوند, فیروز, زینی وند, تورج. (1401). سیمای فرهنگی و ادبی ایران در آثار خالد حسینی. پژوهش نامه ادبیات داستانی, 11(3), 141-168. doi: 10.22126/rp.2021.6962.1428fa_IR
dc.identifier.issn2676-6531
dc.identifier.issn2676-654X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2021.6962.1428
dc.identifier.urihttps://rp.razi.ac.ir/article_2330.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038973
dc.description.abstractمطالعات تصویرشناسی، یکی از قلمروهای نوین ادبیات تطبیقی به‌شمار می‌آید که در آن، پژوهشگر، فرهنگ و ادب سرزمینی را در آثار یک نویسنده یا یک دوره یا مکتب بررسی می‌­­کند. خالد حسینی یکی از نویسندگان سرشناس معاصر افغانستان به‌شمار می‌آید که در آثارش کم‌وبیش عناصر فرهنگی ایران را به نمایش گذاشته است. پژوهش حاضر در ساحت ادبیات تطبیقی ذیل نظریۀ تصویرشناسی به کمک مطالعۀ کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌می‌شود. چگونگی این تأثیرپذیری‌ها از شخصیت‌ها و شهرهای ایرانی در دو رمان بادبادک‌باز و هزار خورشید تابان مسائل بررسی‌شده در این جستار است. یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که مایه و بنیاد بسیاری از اندیشه­ های نویسنده، ریشه در فرهنگ و ادب ایرانی دارد. او در آثار خود تحت تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی بوده است و اندیشه­های خود را به کمک این عناصر به تصویر‌کشیده است. حسینی از هنر و رویکرد­های ادبی شاعرانی همچون حافظ، مولانا، جامی، نظامی، فروغ فرخزاد و خواجه عبدالله انصاری بهره‌مند شده است و از میان شهرهای ایران نیز از تهران، مشهد و اصفهان مکرر یاد می‌کند. مسألۀ مهاجرت به ایران، سینمای ایران، خوردروی پیکان ایرانی، ساختار شیعی بافت اجتماعی مردم ایران، ضرب‌المثل ­های ایرانی، آداب و رسوم مردم ایران از دیگر مواردی است که در متن دو رمانِ بادبادک­ باز و هزار خورشید تابان بدان‌ها اشاره شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش نامه ادبیات داستانیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Fictional Literatureen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2021.6962.1428
dc.subjectمطالعات فرهنگیfa_IR
dc.subjectتصویرشناسیfa_IR
dc.subjectخالد حسینیfa_IR
dc.subjectبادبادک‌بازfa_IR
dc.subjectهزار خورشید تابانfa_IR
dc.subjectادبیات داستانیfa_IR
dc.titleسیمای فرهنگی و ادبی ایران در آثار خالد حسینیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه زبان وادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue3
dc.citation.spage141
dc.citation.epage168


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد