نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمهرابی, علیfa_IR
dc.contributor.authorترکمان, فرحfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:56:52Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:56:52Z
dc.date.available1402-08-19T17:56:52Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:56:52Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2021-07-25en_US
dc.date.submitted1400-05-03fa_IR
dc.identifier.citationمهرابی, علی, ترکمان, فرح. (1402). تحلیل جامعه شناختی رمانِ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. پژوهش نامه ادبیات داستانی, 12(3), 209-227. doi: 10.22126/rp.2022.6716.1386fa_IR
dc.identifier.issn2676-6531
dc.identifier.issn2676-654X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2022.6716.1386
dc.identifier.urihttps://rp.razi.ac.ir/article_2590.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038969
dc.description.abstractرمان، دستاورد فضای فرهنگی مدرنیته است که به‌عنوان متنی مستند، تجربیات جمعی و جزئیات رفتار فردی را منعکس می‌کند. هدف این پژوهش، تحلیل جامعه‌شناختی نقش‌های جنسیتی در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، با روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی است. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت‌ها و شباهت‌های میدانی و مَنِشی شخصیت‌ها، متأثر از متغیرهای جنسیتی و شغلی است. مهمترین میدان فعالیت زنان، انجام وظایف در خانه است که خروج از آن بدون توانایی‌های مادی و فرصت‌های شغلی امکان‌پذیر نیست و نقش تحصیلات عالی، علایق فرهنگی و سلایق شخصی برای حضور مؤثر آنان در جامعه رنگ می­ بازد. درمقابل منش زن خانه‌دار و وظیفه‌گرا، منش مرد تحصیل‌کرده و شاغل قرار دارد که به مدد انواع سرمایه و در چارچوب برتری جنسیتی، دارای حق مالکیت، مقام، تمکن مالی و قدرت تصمیم‌گیری در گسترۀ میدان جامعه است. آن­ها در میدان خانه هم با اتکا به انواع سرمایه و منش طلب­کارانه مانند میدان جامعه و میدان کار عمل می‌کنند و چون دارای اوقات فراغت‌اند، به بحث­های اجتماعی و سیاسی، تماشای تلویزیون، خواندن روزنامه و ورزش‌های فکری و بدنی می‌پردازند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش نامه ادبیات داستانیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Fictional Literatureen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2022.6716.1386
dc.subjectرمانfa_IR
dc.subjectسرمایهfa_IR
dc.subjectمنشfa_IR
dc.subjectمیدانfa_IR
dc.titleتحلیل جامعه شناختی رمانِ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنمfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، رشتۀ جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue3
dc.citation.spage209
dc.citation.epage227
nlai.contributor.orcid0000-0002-6121-9036
nlai.contributor.orcid0000-0002-6121-9036


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد