نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقاضی زاده, شهرامfa_IR
dc.contributor.authorمعروف, یحییfa_IR
dc.contributor.authorزینی وند, تورجfa_IR
dc.contributor.authorدودمان کوشکی, علیfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:56:51Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:56:51Z
dc.date.available1402-08-19T17:56:51Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:56:51Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2022-03-02en_US
dc.date.submitted1400-12-11fa_IR
dc.identifier.citationقاضی زاده, شهرام, معروف, یحیی, زینی وند, تورج, دودمان کوشکی, علی. (1402). واکاوی تکنیک های داستانی در رمان الوباء اثر هانی الراهب. پژوهش نامه ادبیات داستانی, 12(3), 155-180. doi: 10.22126/rp.2022.7557.1536fa_IR
dc.identifier.issn2676-6531
dc.identifier.issn2676-654X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2022.7557.1536
dc.identifier.urihttps://rp.razi.ac.ir/article_2592.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038967
dc.description.abstractرمان الوباء (1981) نوشتۀ هانی الراهب، رمان­ نویس مشهور سوری است که شاهکار ادبی او نیز به‌شمار می‌رود. این رمان، در جهان عرب، یکی از صد رمان برتر عربی شناخته می­شود. نویسنده، حوادث اجتماعی، تاریخی سوریه را به شیوۀ واقع ­گرایانه در این رمان ترسیم کرده است. بخشی از جذابیت و موفقیت این رمان، مرهون تکنیک­ های داستانی به‌کار رفته در آن است. تکنیک‌های داستانی، مجموعه­ شگردهایی است که به تسهیل در امر روایت داستان می‌انجامد. در واقع مفهوم تکنیک، دربارۀ چگونگی نگارش و روایت داستان و رمان است. در این مقاله، رمان الوباء اثر هانی الراهب از منظر کاربرد تکنیک­های داستانی در آن، به روش تحلیلی - توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله  نتایج پژوهش این است که در رمان الوباء انواع روابط بینامتنی، درهم‌آمیزی موقعیت‌های مختلفِ موجد دو احساس متناقض موسوم به گروتسک، برخی تکنیک‌های روایی مانند روایت همزمان دو یا چند رخداد، فشرده‌سازی روایت و روایت از کل به جزء قابل ملاحظه است. از اهداف عمدۀ کاربرد این تکنیک­‌های داستانی این است که نویسنده اجازه ندهد کثرت شخصیت­ها، موضوع­ها و خرده‌قصه ­ها، انسجام درونی رمان را با خطر مواجه سازد و وی قادر باشد قصۀ­ رمان را به شیوه‌ای هنری- ادبی و جذّاب روایت کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش نامه ادبیات داستانیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Fictional Literatureen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2022.7557.1536
dc.subjectالوباfa_IR
dc.subjectهانی الراهبfa_IR
dc.subjectتکنیک داستانیfa_IR
dc.subjectروایتfa_IR
dc.titleواکاوی تکنیک های داستانی در رمان الوباء اثر هانی الراهبfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد زبان و ادبیّات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد زبان و ادبیّات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار زبان و ادبیّات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue3
dc.citation.spage155
dc.citation.epage180
nlai.contributor.orcid0009-0009-8763-3135
nlai.contributor.orcid0000-0003-4729-4547


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد