نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاحمدی, حدیثfa_IR
dc.contributor.authorعلامی, ذوالفقارfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:56:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:56:47Z
dc.date.available1402-08-19T17:56:46Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:56:47Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2020-06-04en_US
dc.date.submitted1399-03-15fa_IR
dc.identifier.citationاحمدی, حدیث, علامی, ذوالفقار. (1402). بررسی منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی بر اساس الگوی ریخت شناسی پراپ. پژوهش نامه ادبیات داستانی, 12(1), 1-24. doi: 10.22126/rp.2020.1877.1066fa_IR
dc.identifier.issn2676-6531
dc.identifier.issn2676-654X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2020.1877.1066
dc.identifier.urihttps://rp.razi.ac.ir/article_2548.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038959
dc.description.abstractناظر و منظور سرودۀ وحشی بافقی یکی از شیواترین و جذاب‌ترین منظومه‌های ادبیات غنایی است که به استقبال از خسرو و شیرین نظامی سروده شده و با وجود بیانی شیوا و جذابیت داستانی، کمتر به آن توجه  شده است، نام این شاعر در ادبیات قرن دهم در مکتب واسوخت در زمرۀ تواناترین شاعران است؛ زیرا شاعرش با زبانی سهل و ممتنع و پر از صداقت همراه شده و از منظر ساختارگرایی مشابه برخی از قصه‌های پریان است. پراپ با طرح و تبیین ساختار روایی قصه‌های پریان، نشان داده است، قصه‌ها در عین تنوع، از نظر انواع قهرمان و عملکردشان دارای وحدت هستند. این مقاله درصدد است ساختار روایی داستان ناظر و منظور را بر اساس دیدگاه ریخت‌شناسی پراپ بررسی نماید تا کارایی الگوی پراپ در ساختار منظومۀ مذکور در بخش‌های خویشکاری، شخصیت‌ها و صفات آنان، حرکت‌ها و انگیزش را با رویکردی تطبیقی- تحلیلی نشان دهد. نتیجه بررسی نشان می‌دهد ساختار داستان از بیست‌وهفت خویشکاری، پنج حرکت و پنج شخصیت تشکیل شده است؛ بنابراین منظومۀ ناظر و منظور از نظر سیر داستانی، شخصیت‌ها و اعمال و کنش‌های آن‌ها و خویشکاری‌های مذکور در ذیل الگوی ریخت‌شناسی پراپ قرار می‌گیرد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش نامه ادبیات داستانیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Fictional Literatureen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22126/rp.2020.1877.1066
dc.subjectوحشی بافقیfa_IR
dc.subjectمنظومه ناظر و منظورfa_IR
dc.subjectریخت‌شناسیfa_IR
dc.subjectالگوی ریخت‌شناسی پراپfa_IR
dc.subjectولادیمیر پراپfa_IR
dc.titleبررسی منظومۀ ناظر و منظور وحشی بافقی بر اساس الگوی ریخت شناسی پراپfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage24


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد