نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشیرزاده, المیراfa_IR
dc.contributor.authorمحمودی, فریباfa_IR
dc.contributor.authorخزعلی, همایونfa_IR
dc.contributor.authorاسدی, اسدالهfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:33:15Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:33:17Z
dc.date.available1402-08-19T17:33:15Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:33:17Z
dc.date.issued2023-05-22en_US
dc.date.issued1402-03-01fa_IR
dc.date.submitted2022-02-10en_US
dc.date.submitted1400-11-21fa_IR
dc.identifier.citationشیرزاده, المیرا, محمودی, فریبا, خزعلی, همایون, اسدی, اسداله. (1402). اثرات هم‌افزایی ترانس‌آنتول و ال‌دوپا بر غلظت سرمی آدیپونکتین در موش‌های صحرایی مدل PCOS. فصلنامه محیط زیست جانوری, 15(1), 123-128. doi: 10.22034/aej.2022.343309.2811fa_IR
dc.identifier.issn2008-4218
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/aej.2022.343309.2811
dc.identifier.urihttp://www.aejournal.ir/article_178972.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038371
dc.description.abstractترانس آنتول مشتق گیاهی استروئیدوژنیک است. ترشح آدیپونکتین و آزادسازی دوپامین در افراد مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک(PCOS)پایین‌تر است. در تحقیق حاضر اثرات برهم کنش ترانس آنتول و ال‌دوپا بر غلظت سرمی آدیپونکتین در مدل موش‌های صحرایی PCOS بررسی شد. بعد از ایجاد PCOS با تزریق استرادیول والرات، موش‌های‌ صحرایی PCOS در 7 گروه 5تایی تزریق داخل صفاقی سالین، 100 میلی‌گرم بر وزن بدن ال‌دوپا، تزریق هم زمان ال‌دوپا و 10 میلی‌گرم بر وزن بدن سولپرید، تزریق هم زمان ال‌دوپا و 1 میلی‌گرم بر وزن بدن SCH23390، تزریق هم زمان ال‌دوپا، سولپرید و SCH23390، 50 میلی‌گرم بر وزن بدن ترانس-آنتول، یا تزریق هم‌زمان ال‌دوپا و ترانس‌آنتول را به طور داخل صفاقی دریافت کردند. پنج موش صحرایی سالم سالین را دریافت کردند. نمونه‌های خونی از طریق ورید دم جمع‌آوری شدند. میانگین غلظت سرمی آدیپونکتین با روش الایزا اندازه‌گیری شد. میانگین غلظت سرمی آدیپونکتین در گروه PCOS در مقایسه با گروه سالم از نظر آماری به طور معنی‌داری کاهش یافت. غلظت آدیپونکتین در گروه PCOS دریافت‌کننده ترانس آنتول یا ال‌دوپا در مقایسه با گروه PCOS افزایش معنی‌دار پیدا کرد. تزریق هم زمان SCH23390 و سولپرید با اعمال اثرات هم‌افزایی سبب مهار اثرات تحریکی ال‌دوپا بر غلظت آدیپونکتین شد. تزریق هم زمان ترانس آنتول و ال‌دوپا با اعمال اثرات هم‌افزایی سبب افزایش معنی‌دار غلظت آدیپونکتین در مقایسه با گروه PCOS شد. ترانس‌آنتول ممکن است به عنوان یک مشتق گیاهی استروئیدوژنیک با افزایش فعالیت نورون‌های دوپامینرژیکی در کنترل عوارض متابولیکی ناشی از کاهش ترشح آدیپونکتین در بیماران PCOS موثر واقع شود.fa_IR
dc.format.extent1821
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherشرکت مهندسین مشاور شیل آمایشfa_IR
dc.publisherShil Amayesh Consulting Engineering Companyen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه محیط زیست جانوریfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Animal Environmenten_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/aej.2022.343309.2811
dc.subjectترانس آنتولfa_IR
dc.subjectال‌دوپاfa_IR
dc.subjectآدیپونکتینfa_IR
dc.subjectسندروم تخمدان پلی کیستیکfa_IR
dc.subjectسولپریدfa_IR
dc.subjectSCH23390fa_IR
dc.subjectزیست شناسیfa_IR
dc.titleاثرات هم‌افزایی ترانس‌آنتول و ال‌دوپا بر غلظت سرمی آدیپونکتین در موش‌های صحرایی مدل PCOSfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم جانوری و زیست دریا، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.citation.volume15
dc.citation.issue1
dc.citation.spage123
dc.citation.epage128
nlai.contributor.orcid0000-0001-6523-8368
nlai.contributor.orcid0000-0001-6092-1352
nlai.contributor.orcid0000-0002-3231-0463
nlai.contributor.orcid0000-0003-3314-2948


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد