نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorامانی, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorمرحمتی, نداfa_IR
dc.contributor.authorجمشیدی سلوکلو, بهنامfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:27:48Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:27:49Z
dc.date.available1402-08-19T17:27:48Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:27:49Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2021-09-19en_US
dc.date.submitted1400-06-28fa_IR
dc.identifier.citationامانی, محمدرضا, مرحمتی, ندا, جمشیدی سلوکلو, بهنام. (1401). ارزیابی نگرش زائران حرم مطهرحضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) به سنت حسنه وقف. رهیافت فرهنگ دینی, 5(1920), 6-28.fa_IR
dc.identifier.issn2588-7475
dc.identifier.issn2645-4742
dc.identifier.urihttps://www.farhangedini.ir/article_180678.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1038271
dc.description.abstractسنت حسنه‌ی وقف به عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند دین مبین اسلام همواره مورد توجه ایرانیان بوده است با این حال به نظر می‌رسد پژوهش‌های کمی در خصوص این سنت ارزشمند، انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نگرش زائران حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) نسبت به سنت حسنه‌ی وقف بود. در این پژوهش که به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شد، تعداد 137 نفر از زائران (94 نفر زن با میانگین سنی 07/31 سال و 42 نفر مرد با میانگین سنی 23/38 سال) از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک‌نمونه ای) حاکی از آن بود که در بین زائران، نگرش مثبتی نسبت به وقف وجود دارد. همچنین بررسی اولویت‌های زائران جهت اختصاص درآمد وقف حاکی از آن بود که کمک به محرومین، نیازمندان و ایتام، احداث مدرسه، کمک به مدرسه و کمک به زوج‌های جوان (ازدواج، اشتغال، تأمین جهیزیه، مسکن و نظایر آن) به ترتیب اولویت بیشتری برای زائران دارد. در بررسی راهکارهای افزایش گرایش به سنت وقف نیز، افزایش آگاهی از اثرات دنیوی و اخروی وقف، پخش سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی در ارتباط با وقف، تشکیل انجمن‌های واقفین و تجلیل و قدردانی از واقفین، از جمله پیشنهادهای زائران بوده است. در مجموع یافته‌های پژوهش مؤید آن بود که نگرش زائران نسبت به وقف مثبت است؛ با این حال آگاهی‌بخشی بیشتر می‌تواند موجب افزایش گرایش به وقف شود.fa_IR
dc.format.extent707
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherآستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع)fa_IR
dc.relation.ispartofرهیافت فرهنگ دینیfa_IR
dc.relation.ispartofReligious culture approachen_US
dc.subjectنگرشfa_IR
dc.subjectوقفfa_IR
dc.subjectراهکارهای افزایش گرایش به وقفfa_IR
dc.subjectآستان مقدس احمد بن موسی(ع)fa_IR
dc.subjectزائرانfa_IR
dc.titleارزیابی نگرش زائران حرم مطهرحضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) به سنت حسنه وقفfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز.fa_IR
dc.contributor.departmentدکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز، پژوهشگر آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع).fa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue1920
dc.citation.spage6
dc.citation.epage28


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد