نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصالحی سده, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorسریع الاطلاق فرد, سهندfa_IR
dc.contributor.authorاسمعیل آبادی, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:05:09Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:05:11Z
dc.date.available1402-08-19T17:05:09Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:05:11Z
dc.date.issued2023-10-23en_US
dc.date.issued1402-08-01fa_IR
dc.date.submitted2022-10-09en_US
dc.date.submitted1401-07-17fa_IR
dc.identifier.citationصالحی سده, علیرضا, سریع الاطلاق فرد, سهند, اسمعیل آبادی, رضا. (1402). تخمین تغییرمکان تسلیم قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند بیضی شکل، مورد نیاز در روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان. نشریه مهندسی سازه و ساخت, 10(8)doi: 10.22065/jsce.2023.363390.2945fa_IR
dc.identifier.issn2476-3977
dc.identifier.issn2538-2616
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22065/jsce.2023.363390.2945
dc.identifier.urihttps://www.jsce.ir/article_166066.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1037705
dc.description.abstractیکی از پارامترهای مهم در روند محاسبه‌ی نیروی برش پایه در روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان تخمین تغییرمکان تسلیم براساس مشخصه‌های هندسی سازه می باشد. در روش طراحی مبتنی بر روش تغییرمکان مستقیم نیاز است تا تغییرمکان تسلیم، تغییرمکان هدف، میرایی و سختی الاستیک و غیرخطی محاسبه گردد. در این روش با معادل سازی چند درجه آزاد به سازه یک درجه آزاد معادل ، پارامترهای سازه محاسبه خواهد گردید. این تعریف در ادامه تحقیق به محاسبه‌ی تغییرمکان تسلیم سازه‌های فولادی نیز تعمیم داده می شود. از آنجا که خطا در برآورد این پارامترها می تواند به خطا در محاسبۀ شکل‌پذیری و در نهایت برش پایه منجر شود، در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه‌ی موجود تغییرمکان تسلیم سازه‌های فولادی قاب خمشی با مهاربند به شکل بیضی، در روند طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان را مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور 24 مدل قاب خمشی با مهاربند بیضی شکل با تعداد طبقات متفاوت 6، 9، 12 و 15 طبقه و تعداد دهانه‌های 3 و 6 و تغییر مقاطع تیرها در 3 تیپ متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل های مختلف انجام شده، شامل تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی، تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی با هفت شتاب نگاشت مصنوعی و هفت شتاب‌نگاشت طبیعی منطبق با طیف طراحی سازه‌ها درنظر گرفته شده اند. برای انجام طراحی و تحلیل‌های مذکور از نرم افزارهای SAP2000 و OpenSEES به همراه MATLAB استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که برای سازه‌های 6 طبقه به بالا رابطه بدست آمده برای تغییر مکان تسلیم میبایست 30% کاهش داده شود.fa_IR
dc.format.extent2790
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن مهندسی سازه ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Society of Structrual Engineering (ISSE)en_US
dc.relation.ispartofنشریه مهندسی سازه و ساختfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Structural and Construction Engineeringen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22065/jsce.2023.363390.2945
dc.subjectروش مبتنی بر تغییرمکان مستقیمfa_IR
dc.subjectپروفیل تغییرمکانfa_IR
dc.subjectقاب‌های فولادیfa_IR
dc.subjectتغییرمکان تسلیمfa_IR
dc.subjectمود اول غیرارتجاعیfa_IR
dc.subjectآنالیز غیر خطی دینامیکیfa_IR
dc.subjectروش های عددی در مهندسی سازهfa_IR
dc.titleتخمین تغییرمکان تسلیم قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند بیضی شکل، مورد نیاز در روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه مهندسی عمران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهریار، گروه مهندسی عمران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه مهندسی عمران، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue8
nlai.contributor.orcid0000-0003-4072-2617
nlai.contributor.orcid0000-0002-2984-5678


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد