نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعلیزاده, قربانfa_IR
dc.contributor.authorشاکری, کاظمfa_IR
dc.contributor.authorمحبی اسبمرز, محتشمfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T17:04:41Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T17:04:52Z
dc.date.available1402-08-19T17:04:41Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T17:04:52Z
dc.date.issued2023-10-23en_US
dc.date.issued1402-08-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-31en_US
dc.date.submitted1401-05-09fa_IR
dc.identifier.citationعلیزاده, قربان, شاکری, کاظم, محبی اسبمرز, محتشم. (1402). طراحی بهینه و ارزیابی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شده در سازه‌های غیرخطی مطابق FEMA-P58. نشریه مهندسی سازه و ساخت, 10(8)doi: 10.22065/jsce.2023.353596.2889fa_IR
dc.identifier.issn2476-3977
dc.identifier.issn2538-2616
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22065/jsce.2023.353596.2889
dc.identifier.urihttps://www.jsce.ir/article_165032.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1037699
dc.description.abstractدر این مقاله یک روش جدید و کارآمد مبتنی بر عملکرد برای طراحی بهینه‌ی میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) جهت کنترل پاسخ سازه‌های غیرخطی معرفی شده است. در این روش از چارچوب ارزیابی احتمالاتی FEMA-P58 در طراحی و ارزیابی عملکرد TMD به منظور کاهش هزینه و زمان بازسازی ناشی از خسارت‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای استفاده می‌شود. برای این منظور، یک تابع هدف ابتکاری بر اساس پاسخ های سازه‌ای حاصل از زلزله‌های مختلف تعریف شده است که سازگار با احتمال فراگذشت هزینه و زمان بازسازی از یک مقدار مشخص در روش FEMA-P58 می‌باشد. عدم قطعیت‌های ناشی از رکوردهای زلزله به طور مستقیم در تابع هدف معرفی شده لحاظ می‌شود. برای طراحی بهینه TMD بر اساس تابع هدف پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک استفاده می‌شود. همچنین با توجه به اینکه در نظر گرفتن عدم قطعیتها در رکوردهای ورودی منجر به افزایش حجم محاسبات می‌شود ، بنابراین به منظور کاهش زمان محاسبات از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به عنوان تخمین‌گر سریع پاسخ دینامیکی غیر خطی سازه استفاده می-شود. ارزیابی احتمالاتی عملکرد سازه‌ی مجهز به TMD پیشنهادی، نشان دهنده کارایی و اثربخشی روش طراحی مذکور در کاهش هزینه و زمان بازسازی مورد انتظار می‌باشد. به طوری که هزینه و زمان بازسازی مورد انتظار در سازه مجهز به TMD پیشنهادی تحت اثر زلزله طرح در حدود 29% نسبت به سازه کنترل نشده کاهش یافته است.fa_IR
dc.format.extent4135
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن مهندسی سازه ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Society of Structrual Engineering (ISSE)en_US
dc.relation.ispartofنشریه مهندسی سازه و ساختfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Structural and Construction Engineeringen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22065/jsce.2023.353596.2889
dc.subjectمیراگر جرمی تنظیم شدهfa_IR
dc.subjectطراحی بر اساس عملکردfa_IR
dc.subjectارزیابی احتمالاتیfa_IR
dc.subjectFEMA-P58fa_IR
dc.subjectشبکه عصبی مصنوعیfa_IR
dc.subjectالگوریتم ژنتیکfa_IR
dc.subjectکنترل فعال و غیر فعال سازه هاfa_IR
dc.titleطراحی بهینه و ارزیابی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شده در سازه‌های غیرخطی مطابق FEMA-P58fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue8
nlai.contributor.orcid0000-0002-7242-7754
nlai.contributor.orcid0000-0001-9471-8125


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد