نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقادری, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorمستحفظیان, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorاحمدی, محمدصالحfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T16:54:57Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T16:55:00Z
dc.date.available1402-08-19T16:54:57Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T16:55:00Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-07en_US
dc.date.submitted1401-10-17fa_IR
dc.identifier.citationقادری, علیرضا, مستحفظیان, علیرضا, احمدی, محمدصالح. (1402). بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن. علوم و فناوری نساجی, 12(2), 1-13.fa_IR
dc.identifier.issn2151-7162
dc.identifier.issn2322-2417
dc.identifier.urihttps://www.jtst.ir/article_172936.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1037481
dc.description.abstractآویزش پارچه یکی از ویژگی‌‌ها‌‌یی‌ مهم تأثیرگذار بر زیبایی‌‌شنا‌‍سی و راحتی پوشاک است. در این تحقیق اثر عوامل مهم فیزیکی پارچه شامل وزن، ضخامت، تراکم، طول خمشی در سه راستای طولی، عرضی و اریب در 26 نمونه پارچه مختلف تاری و پودی (با بافت‌های تافته، سرژه و ساتین) و حلقوی بر ضریب آویزش پارچه‌ها آنها مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آویزش با دو روش عینی (با انجام آزمایش کیوسیک) و ذهنی (رتبه بندی توسط 5 داور) ارزیابی شد. سپس با تحلیل رگرسیون غیر خطی چند متغیره ارتباط مشخص شد مؤثرترین  عامل در پیش بینی ضریب آویزش پارچه، طول خمشی آن در دو راستای طولی و عرضی است. با توجه رابطه‌ای توسعه یافته برای پیش بینی ضریب آویزش بر اساس دو عامل مذکور مشخص گردید که ضریب همبستگی بین نتایج تجربی و پیش­بینی مدل برابر با 90/0 و مقادیر خطا در محدوده 25/0 تا 42/5 درصد با میانگین 39/1 درصد بوده که حاکی از انطباق خوب بین نتایج مدل و نتایج روش کیوسیک است. همچنین از مقایسه رتبه بندی پارچه ها بر اساس نتایج مدل و نتایج ارزیابی ذهنی داوران مشخص گردید که رتبه 15 نمونه پارچه در هر دو روش یکسان بوده و در سایر نمونه ها اختلاف محدود به یک رتبه می­شود.fa_IR
dc.format.extent1293
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه نساجی امروزfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم و فناوری نساجیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Textile Science and Technologyen_US
dc.subjectآویزش پارچهfa_IR
dc.subjectطول خمشیfa_IR
dc.subjectارزیابی ذهنیfa_IR
dc.subjectارزیابی عینیfa_IR
dc.subjectرگرسیون چند متغیره غیرخطیfa_IR
dc.subjectمدل سازی در نساجیfa_IR
dc.titleبررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزدfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزدfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزدfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
dc.citation.spage1
dc.citation.epage13
nlai.contributor.orcid0000-0002-0581-4033


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد