دوره 8, شماره 31

 

ارسال های اخیر

 • معرفی کتاب 

  فخر روحانی, محمدرضا (دکتر محمد حسین مردانی نوکنده, 2023-09-23)

 • نکته‌هایی از معارف حسینی: پست‌ترین‌ها در کربلا 

  مردانی نوکنده, محمدحسین (دکتر محمد حسین مردانی نوکنده, 2023-09-23)

 • تسامح در نقل روایات عاشورایی؛ آسیب‌ها، ره‌آوردها و راه‌کارهای تعامل با آن 

  فراهانی, محمد (دکتر محمد حسین مردانی نوکنده, 2023-09-23)
  روایات عاشورایی از جمله بسترهای مهم کاربست قاعده «تسامح در ادله سنن» است. کثرت تسامح در نقل‌های ضعیف مربوط به واقعه عاشورا در مقایسه با روایات حوزه فقه و اعتقاد، نشانگر سختگیری کمتر نویسندگان کتب مقتل در نقل وقایع کربلاست. ...

 • نقدِ ‌خوانش ساختارگرایانه واقعه عاشورا از اسطوره به سیره 

  نظریان, رضا؛ نوری کیذقانی, سید مهدی؛ ناصری‌فر, فرشته (دکتر محمد حسین مردانی نوکنده, 2023-09-23)
  تورستن هیلن پژوهشگر تاریخ دین سوئدی در کتاب واقعه عاشورا با تأثیرپذیری از ساختارگرایی لوی استروس تقابل بین دو جبهه خیر و شر را با اتکا به گزارش تاریخ طبری از واقعه عاشورا توضیح داده است. هیلن واقعه عاشورا را در قالب اسطوره ...

 • تحلیل نهضت امام حسین(ع) در آراء آنتوان بارا 

  ابراهیمی فخاری, آزاده؛ کثیری‌خواه, اکرم (دکتر محمد حسین مردانی نوکنده, 2023-09-23)
  فلسفه قیام امام حسین(ع) و عاشورا از جمله مباحثی هستند که مورد بررسی بسیاری از مستشرقان قرار گرفته است. بررسی نقادانه آرای مستشرقان درباره نهضت حسینی، افزودن رفع شبهات مطرح شده می‌تواند موجب معرفی همه جانبه و عالمانه نهضت ...

 • اندیشه‌های سیاسی در نهضت حسینی 

  بیدلی, مهدی (دکتر محمد حسین مردانی نوکنده, 2023-09-23)
  نهضت اعجازگونه، بی‌بدیل و حیات‌بخش امام حسین(ع) از آغازین روز واقعه، عبرت‌ها، پیامدها و نتایج فراوانی در پی داشت و طرفداران زیادی از ملل و مذاهب مختلف به خود جلب کرد. هر حرکت و قیامی نیازمند پشتوانه دینی، اجتماعی، سیاسی، ...

 • قیام امام حسین(ع) از منظر اندیشمندان و آزادی‌خواهان‌جهان 

  فجوری, ستاربردی (دکتر محمد حسین مردانی نوکنده, 2023-09-23)
  امام حسین(ع) در سال چهارم هجری متولد شد. آن حضرت در دوران حیات خود، شاهد بسیاری از حوادث تاریخی بود. پس از شهادت امام علی(ع) و امام حسن(ع) بسیاری از مردم، به‌ویژه مردم کوفه و عراق با نامه‌نگاری فراوان، آن حضرت را به سوی ...

 • تجلّی اربعین حسینی از منظر ولایت‌مداری 

  اردو, فاطمه؛ عرب زاده, الهه (دکتر محمد حسین مردانی نوکنده, 2023-09-23)
  واقعه اربعین حسینی در سایه ولایت و ولایت‌مداری تبیین می‌شود. در این نوشتار با استناد به آیات و روایات به صورت تحلیلی- تبیینی سعی بر آن بوده تا این واقعه به نحو شایسته بررسی و تحلیل شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ...