نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorپورعبدالله, کبراfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T16:51:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T16:51:12Z
dc.date.available1402-08-19T16:51:10Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T16:51:12Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2021-01-22en_US
dc.date.submitted1399-11-03fa_IR
dc.identifier.citationپورعبدالله, کبرا. (1401). بهینه‏ سازی فرایند انعقاد ذره‌های میکرونی کک برای سامانه‏ های تصفیه و جداسازی ثقلی. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 41(4), 425-443.fa_IR
dc.identifier.issn1022-7768
dc.identifier.urihttps://www.nsmsi.ir/article_246407.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1037392
dc.description.abstractحجم چشمگیری از ذره‌های میکرونی کک همراه با پساب واحدهای کک‏زدایی و الفین دفع می‏ شوند و تاکنون روش‏ های جداسازی آن‌ها به عنوان منابع آلاینده زیست ‎محیطی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مقاله برای اولین بار مناسب ‏ترین کمک منعقدکننده برای جداسازی ذره‌های میکرونی کک انتخاب شد و در ادامه، شرایط بهینه فرایند آزمایشگاهی انعقاد/لخته ‎سازی همزمان این ذره‌ها بر اساس معیار بیش‌ترین تعداد ذره‌های قابل ته نشینی تعیین شد. سپس با فرضیه "تراکم حداکثری" شرایط بهینه این روش بر اساس بیش‌ترین بازدهی سامانه تصفیه یا سامانه جداسازی ثقلی برای ذره‌های کک منعقد شده محاسبه شد. مجموعه آزمایش های هدفمند مطابق روش سطح پاسخ و با استفاده از منعقدکننده‏ های FeSO4، 3(Al2(SO4 و FeCl3 در غلظت‏ های 10، 15 و ppm 20 و pHهای 5، 7 و 9 و همچنین کمک منعقدکننده های پلی اکریل‏ آمید کاتیونی (Zetafloc 7563)، خنثی (Besfloc K300N) و آنیونی (Megafloc 3045PWG) در غلظت‎ های 3، 5 و ppm 7 انجام شد. بر اساس شاخص قطر ذره‌های قابل ته نشینی (μm 21d>)، ضریب‌های یکنواختی و خمیدگی برای مناسب‏ترین شرایط انعقادسازی این ذره‌ها محاسبه شد. نتیجه‌ها نشان داد که با توجه به بار الکتریکی منفی سطح ذره‌های کک، بیش‌ترین حجم ذره‌های قابل ته‌نشینی با بازدهی %96 در حضور منعقدکننده کلرید آهن(III) با غلظت ppm 8، کمک منعقدکننده پلی اکریل آمید آنیونی (Megafloc) با غلظت ppm 2 در 6 pH= تشکیل می‏ شوند. همچنین نتیجه‌ها نشان داد که بر اساس شاخص‏ های یکنواختی و خمیدگی، سولفات آهن(II) مناسب‏ ترین منعقدکننده برای افزایش بازدهی سامانه جداسازی تصفیه است؛ زیرا توزیع قطر ذره‌های منعقد شده باعث ایجاد بیش‌ترین تخلخل در کیک فیلتر شده و زمان عملکرد فیلتر و حجم کیک انباشته را افزایش می ‏دهد. درحالی که در سامانه جداسازی ثقلی، نوع منعقدکننده تاثیری بر بازدهی جداسازی ذره‌های کک منعقد شده ندارد. بر اساس نتیجه‌ها، نسبت بهینه غلظت منعقدکننده به غلظت کمک منعقدکننده برای سامانه‏ های تصفیه و جداسازی ثقلی به ترتیب 3 و کم‌تر از 3 (3-5/1) می ‏باشد.fa_IR
dc.format.extent2565
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه شیمی و مهندسی شیمی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofNashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iranen_US
dc.subjectانعقاد و لخته‎سازیfa_IR
dc.subjectکک پیرولیتیکیfa_IR
dc.subjectضریب یکنواختیfa_IR
dc.subjectضریب خمیدگیfa_IR
dc.subjectتصفیه آب و پسابfa_IR
dc.titleبهینه‏ سازی فرایند انعقاد ذره‌های میکرونی کک برای سامانه‏ های تصفیه و جداسازی ثقلیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی-پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی شیمی، پژوهشکده مهندسی شیمی و نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume41
dc.citation.issue4
dc.citation.spage425
dc.citation.epage443


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد