نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجعفربیگی, احسانfa_IR
dc.contributor.authorکمری, احسانfa_IR
dc.contributor.authorسلیمی, فرهادfa_IR
dc.contributor.authorکرمی, چنگیزfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T16:50:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T16:50:55Z
dc.date.available1402-08-19T16:50:53Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T16:50:55Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2020-12-06en_US
dc.date.submitted1399-09-16fa_IR
dc.identifier.citationجعفربیگی, احسان, کمری, احسان, سلیمی, فرهاد, کرمی, چنگیز. (1401). بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 41(4), 301-311.fa_IR
dc.identifier.issn1022-7768
dc.identifier.urihttps://www.nsmsi.ir/article_246406.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1037385
dc.description.abstractیکی از روش‌های موثر در فرایند ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به کارگیری فناوری نانو در راستای تغییرهای ترشوندگی سنگ مخزن می ­باشد. در این پژوهش ابتدا ترکیب گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان GO-HMDS)) سنتز شد و در ادامه به منظور بررسی تغییرهای ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به کار گرفته شد. با استفاده از آنالیزهای XRD و FT-IR ساختار نمونه سنتز شده بررسی شد. در این کار اثر غلظت GO-HMDS (05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی) بر روی تغییرهای ترشوندگی سنگ مخزن با استفاده از آنالیزهای پتانسیل زتا، کشش بین سطحی و زاویه تماس مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که با استفاده از آنالیز پتانسیل زتا بهترین نمونه یعنی غلظت 2/0 درصد وزنی نانوسیال GO-HMDS برای بررسی تغییر ترشوندگی به‌دست آمد که مقدار مقدار پتانسیل زتا برای این غلظت ‌mv‌ 36- تعیین شد. همچنین نتیجه‌های به‌دست آمده از آزمایش­ های کشش بین سطحی و زاویه تماس بین سنگ مخزن و محلول GO-HMDS بهترین مقدار در غلظت 2/0 درصد وزنی به‌دست آمد به طوری که در این غلظت کشش بین سطحی از مقدار اولیه 1/15 به mN/m 9/12 کاهش یافته و زاویه تماس  از حالت اولیه °161 به °44 تقلیل یافت. بنابراین نانو سیال سنتز شده (غلظت 2/0 درصد وزنی از محلول GO-HMDS) باعث کاهش کشش بین سطحی، زاویه تماس و تغییرهای ترشوندگی سنگ شده و سرانجام منجر به آبدوستی سطح مغزه کربناته می‌شود.fa_IR
dc.format.extent1415
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه شیمی و مهندسی شیمی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofNashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iranen_US
dc.subjectنانو سیال گرافن اکسایدfa_IR
dc.subjectزاویه تماسfa_IR
dc.subjectپتانسیل زتاfa_IR
dc.subjectترشوندگیfa_IR
dc.subjectسنگ کربناتهfa_IR
dc.subjectکشش بین سطحیfa_IR
dc.subjectنفت، گاز و پتروشیمیfa_IR
dc.titleبررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی-پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentپردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی شیمی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیمی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.citation.volume41
dc.citation.issue4
dc.citation.spage301
dc.citation.epage311


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد