نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعبدالهی, زیباfa_IR
dc.contributor.authorعصاره, مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1402-08-19T16:50:39Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-11-10T16:50:41Z
dc.date.available1402-08-19T16:50:39Zfa_IR
dc.date.available2023-11-10T16:50:41Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2019-12-11en_US
dc.date.submitted1398-09-20fa_IR
dc.identifier.citationعبدالهی, زیبا, عصاره, مهدی. (1401). مدل‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی تعادل آب- نمک و دی اکسید کربن به کمک معادله حالت ePC-SAFT. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 41(4), 225-235.fa_IR
dc.identifier.issn1022-7768
dc.identifier.urihttps://www.nsmsi.ir/article_244720.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1037380
dc.description.abstractمولکول‌های آب دارای پیوند‌های هیدروژنی قوی هستند. از طرفی حضور یون­ ها در محلول باعث رفتار غیر ایده­آل آب می­ شود. هنگامی که آب و نمک در تعادل با گازی مانند دی اکسید کربن قرار می‌گیرند، یک سامانه دوفازی با نیروهای پیچیده بین ملکولی را تشکیل می‌دهند. در این پژوهش، هدف آن است که تعادل آب دارای نمک سدیم کلرید و گاز دی اکسید کربن، مدل‌سازی شود. مدل‌سازی تعادل ترمودینامیکی این سامانه با استفاده از معادله حالت ePC-SAFT انجام شده است. معادله حالت الکترولیتی ارایه شده، ترکیبی از معادله حالت PC-SAFT و تئوری دبای هوکل می­ باشد. حضور نیرو­های بین مولکولی دافعه، پراکندگی و تجمعی توسط معادله حالت PC-SAFT و نیرو­های الکترواستاتیکی توسط تئوری دبای هوکل محاسبه می­شوند. در این پژوهش، ابتدا پیاده‌سازی این معادله صحت سنجی شده است و قابلیت پیش‌بینی معادله حالت ePC-SAFT برای سامانه­ خالص غیرتجمعی و تجمعی، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس پیش‌بینی رفتار فازی برای سامانه­ های آب-نمک، آب- دی اکسید کربن و سامانه سه جزئی آب- نمک-دی اکسید کربن انجام شده است. در انتها، با توجه به داده‌های تجربی از منابع معتبر، برازش پارامتر اندرکنش دوتایی آب- دی اکسید کربن در سامانه آب-دی اکسید کربن و آب-دی اکسید کربن- نمک صورت گرفته است. معادله حالت ذکر شده، داده­ های آزمایشگاهی را برای محلول الکترولیت مورد نظر با دقت مناسبی پیش­ بینی نموده است، که درصد انحراف نسبی میانگین از داده­ های آزمایشگاهی فشار بخار اشباع بدون تنظیم پارامتر kij و با تنظیم kij، به ترتیب برابر با 46/21 و 61/14، به‌دست آمده است. در این پژوهش مشاهده شد که حضور یون ­ها در محلول، تاثیر کمی بر اندرکنش دوتایی آب- دی اکسید کربن دارد.fa_IR
dc.format.extent1530
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه شیمی و مهندسی شیمی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofNashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iranen_US
dc.subjectمحلول های الکترولیتfa_IR
dc.subjectدی اکسیدکربنfa_IR
dc.subjectePC-SAFTfa_IR
dc.subjectمدل‌سازی تعادل دوفازیfa_IR
dc.subjectنمک کلرید سدیمfa_IR
dc.subjectترمودینامیکfa_IR
dc.titleمدل‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی تعادل آب- نمک و دی اکسید کربن به کمک معادله حالت ePC-SAFTfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی-پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ایرانfa_IR
dc.citation.volume41
dc.citation.issue4
dc.citation.spage225
dc.citation.epage235


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد