نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخیراتی رونیزی, سمیهfa_IR
dc.contributor.authorاکرمی مهاجری, فاطمهfa_IR
dc.contributor.authorمشتاقی بروجنی, حمداللهfa_IR
dc.contributor.authorجام بر سنگ, ساراfa_IR
dc.contributor.authorکیانی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorخلیلی صدرآباد, الهامfa_IR
dc.date.accessioned1402-07-26T07:33:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-10-18T07:33:55Z
dc.date.available1402-07-26T07:33:54Zfa_IR
dc.date.available2023-10-18T07:33:55Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2022-04-25en_US
dc.date.submitted1401-02-05fa_IR
dc.identifier.citationخیراتی رونیزی, سمیه, اکرمی مهاجری, فاطمه, مشتاقی بروجنی, حمدالله, جام بر سنگ, سارا, کیانی, حسین, خلیلی صدرآباد, الهام. (1402). بررسی میزان املاح معدنی در دانه کنجد و انتقال آن به روغن ارده و کنجد تصفیه. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 19(4), 491-499. doi: 10.22067/ifstrj.2022.76047.1161fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2022.76047.1161
dc.identifier.urihttps://ifstrj.um.ac.ir/article_42867.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035744
dc.description.abstractدر سال‌های اخیر استفاده از روغن کنجد به دلیل خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالا و خواص تغذیه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به استفاده از روغن استحصالی از دانه کنجد به دو صورت روغن ارده و روغن کنجد، در مطالعه حاضر مقادیر عناصر معدنی در دانه کنجد و روغن استحصالی از آن (روغن ارده و کنجد تصفیه) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین مواد معدنی، نمونه روغن ارده و روغن کنجد تصفیه از یک نوع دانه کنجد وارداتی تهیه شد. نمونه‌ها با استفاده از هضم به روش مایکروویو در حضور 5 میلی‌لیتر اسید نیتریک غلیظ و 2 میلی‌لیتر آب‌اکسیژنه هضم شد. نمونه‎های هضم شده از فیلتر سر سرنگی 45/0 میکرومتری عبور داده شد. سپس غلظت فسفر، پتاسیم، آهن، نیکل، کبالت، منگنز، کلسیم و منیزیم در دانه کنجد، روغن ارده و روغن کنجد تصفیه شده هضم شده با استفاده از دستگاه ICP-OES (طیف‌سنج پلاسمای جفت القایی) مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر میزان حد تشخیص برای عناصر مورد بررسی شامل منیزیم: 00066/0، منگنز: 000134/0، فسفر: 384/0 ، آهن: 000797/0، پتاسیم: 00394/0، کلسیم 005/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، نیکل: 4 و کبالت: 594/0 میکروگرم بر کیلوگرم بود. براساس نتایج بدست آمده بالاترین مقادیر عناصر معدنی در دانه کنجد اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد روغن‌کشی از دانه کنجد منجر به کاهش عناصر معدنی در روغن استحصالی شده است. مقادیر مواد معدنی در دانه کنجد به صورت فسفر> کلسیم> پتاسیم> منیزیم> آهن> منگنز> کبالت> نیکل تخمین زده شد. دیده شد که به استثنای پتاسیم و کلسیم، میزان تمامی عناصر معدنی در روغن ارده بالاتر از روغن کنجد تصفیه شده تخمین زده شد. همچنین مقادیر آهن و نیکل در تمامی نمونه‌های مورد بررسی بالاتر از حد مجاز تخمین شده شد. از آنجایی که بیشتر کنجدهای ایران وارداتی است، به منظور حفظ سلامت مصرف‌کنندگان نظارت بر میزان مواد معدنی ضروری است.fa_IR
dc.format.extent740
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.relation.ispartofنشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2022.76047.1161
dc.subjectروغن اردهfa_IR
dc.subjectروغن کنجدfa_IR
dc.subjectکنجدfa_IR
dc.subjectعناصر معدنیfa_IR
dc.subjectشیمی مواد غذاییfa_IR
dc.titleبررسی میزان املاح معدنی در دانه کنجد و انتقال آن به روغن ارده و کنجد تصفیهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی فارسیfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue4
dc.citation.spage491
dc.citation.epage499


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد