نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرحمتی جنیدآباد, مصطفیfa_IR
dc.contributor.authorعلیزاده بهبهانی, بهروزfa_IR
dc.contributor.authorنوشاد, محمدfa_IR
dc.date.accessioned1402-07-26T07:31:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-10-18T07:31:45Z
dc.date.available1402-07-26T07:31:43Zfa_IR
dc.date.available2023-10-18T07:31:45Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2022-04-19en_US
dc.date.submitted1401-01-30fa_IR
dc.identifier.citationرحمتی جنیدآباد, مصطفی, علیزاده بهبهانی, بهروز, نوشاد, محمد. (1402). بررسی ویژگی‌های شیمیایی عصاره اتانولی چای سبز و اثر آن بر فعالیت مهارکنندگی و کشندگی آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینه‌را و ریزوپوس استولونیفر (عامل فساد میوه توت‌فرنگی و انگور). نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 19(4), 477-489. doi: 10.22067/ifstrj.2022.76184.1163fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2022.76184.1163
dc.identifier.urihttps://ifstrj.um.ac.ir/article_42263.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035743
dc.description.abstractدر طول چند دهه گذشته، استفاده از نگهدارنده های طبیعی و عصاره‌های گیاهی به دلیل نگرانی در مورد اثرات نامطلوب بهداشتی احتمالی ناشی از استفاده از نگهدارنده‌های مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است. عصاره چای سبز، منبع طبیعی آنتی‌اکسیدان، نه تنها برای افزایش طعم، بلکه برای افزایش ماندگاری محصولات مختلف غذایی مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره چای سبز صورت پذیرفت. برای این منظور، عصاره چای سبز با کمک حلال اتانول استخراج گردید و محتوای فنول کل، فلاونوئید کل، اثر آنتی‌اکسیدانی (بر اساس روش‌های مهار رادیکال آزاد DPPH و ABTS) و فعالیت ضد قارچی آن در برابر سویه‌های قارچی عامل فساد میوه توت‌فرنگی و انگور (آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینه‏را و ریزوپوس استولونیفر) مطابق روش‌های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی بررسی گردید. عصاره حاوی mg GAE/g 60/175 فنول کل و mg QE/g 53/47 فلاونوئید کل بود و فعالیت مهارکنندگی آن در برابر رادیکال‌های آزاد DPPH و ABTS به‌ترتیب 89/78 و 57/86 درصد بود. نتایج فعالیت ضد قارچی نشان داد که قطر هاله عدم رشد بطور معنی‌داری با افزایش غلظت عصاره افزایش می‌یابد و بوتریتیس سینه‏را و ریزوپوس استولونیفر به‌ترتیب حساس‌ترین و مقاوم‌ترین سویه‌های قارچی نسبت به عصاره بودند. حداقل غلظت کشندگی برای سویه‌های بوتریتیس سینه‏را و ریزوپوس استولونیفر به‌ترتیب 64 و 512 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که عصاره اتانولی چای سبز را می‌توان به منظور افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی استفاده نمود.fa_IR
dc.format.extent1045
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.relation.ispartofنشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2022.76184.1163
dc.subjectچای سبزfa_IR
dc.subjectعصاره زیست فعالfa_IR
dc.subjectفعالیت ضد قارچیfa_IR
dc.subjectفعالیت آنتی‌اکسیدانیfa_IR
dc.subjectنگهدارنده طبیعیfa_IR
dc.subjectمیکروبیولوژی مواد غذاییfa_IR
dc.titleبررسی ویژگی‌های شیمیایی عصاره اتانولی چای سبز و اثر آن بر فعالیت مهارکنندگی و کشندگی آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینه‌را و ریزوپوس استولونیفر (عامل فساد میوه توت‌فرنگی و انگور)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی فارسیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایرانfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue4
dc.citation.spage477
dc.citation.epage489
nlai.contributor.orcid0000-0002-1447-5088


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد