نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجوانی, نادرfa_IR
dc.contributor.authorکلانتری, فتح اللهfa_IR
dc.contributor.authorایجابی, ابراهیمfa_IR
dc.contributor.authorایمانی, علیfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-14T12:11:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-05T12:11:20Z
dc.date.available1402-06-14T12:11:20Zfa_IR
dc.date.available2023-09-05T12:11:20Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-27en_US
dc.date.submitted1401-12-08fa_IR
dc.identifier.citationجوانی, نادر, کلانتری, فتح الله, ایجابی, ابراهیم, ایمانی, علی. (1402). راهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس. آینده‌پژوهی دفاعی, 8(29), 7-32. doi: 10.22034/dfsr.2023.1990556.1685fa_IR
dc.identifier.issn۲۵۸۸-۴۲۸X
dc.identifier.issn۲۶۴۵-۷۱۷۲
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/dfsr.2023.1990556.1685
dc.identifier.urihttp://www.dfsr.ir/article_706282.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035607
dc.description.abstractجمهوری اسلامی ایران برای ایجاد امنیت بومی و خوداتکا در منطقه خلیج فارس و همچنین جهت مقابله با تهدیدات منطقه‌­ای و فرامنطقه­‌ای در این منطقه، نیاز به کسب اقتدار دارد. اقتدار ج.ا.ایران می‌­تواند به معنای نفوذ در عرصه‌های گوناگون تلقی شود. در این منطقه حجم بالایی از منازعات وجود دارد. در کنار درگیری‌های مرزی، سوءتفاهمات و اختلافات سیاسی که از عوامل واگرایی در منطقه است، حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای باعث گسترش مناقشات و افزایش نا­امنی شده است طبعاً درچنین وضعیتی کسب اقتدار امری مشکل و دشوار خواهد بود. بنابراین مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل محیطی (قوت، ضعف، فرصت، تهدید) و تدوین راهبردهای قدرت‌آفرین ایران انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی بوده و به روش موردی- زمینه‌ای که از طریق سوآت بهبود یافته جهت تدوین راهبردها و تکنیک تاپسیس جهت اولویت‌بندی راهبردها استفاده شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل به عمل آمده وضعیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌­فارس در منطقه محافظه‌کارانه خفیف قرار دارد. تعداد 13 راهبرد بخشی (3 راهبرد تهاجمی، 5 راهبرد رقابتی، 3 راهبرد محافظه­‌کارانه و 2 راهبرد تدافعی) به­‌دست آمده است. طبق نتایج سوآت بهبودیافته تعداد 7 راهبرد اصلی قدرت آفرین در منطقه خلیج‌فارس تدوین شد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofآینده‌پژوهی دفاعیfa_IR
dc.relation.ispartofDefensive Future Study Researches Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/dfsr.2023.1990556.1685
dc.subjectراهبردfa_IR
dc.subjectعوامل محیطیfa_IR
dc.subjectخلیج فارسfa_IR
dc.subjectقدرت‌آفرینfa_IR
dc.subjectجمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.subjectآینده‌پژوهی در حوزه انواع برآوردهای علمی دفاعی - نظامیfa_IR
dc.titleراهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارسfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue29
dc.citation.spage7
dc.citation.epage32
nlai.contributor.orcid0000-0003-4047-2339
nlai.contributor.orcid0000-0001-9889-1689
nlai.contributor.orcid0000-0002-4225-1938
nlai.contributor.orcid0000-0002-3829-8100


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد