نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبابائی منقاری, محمد مهدیfa_IR
dc.contributor.authorحامدنیا, مهردادfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-14T12:10:55Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-05T12:10:56Z
dc.date.available1402-06-14T12:10:55Zfa_IR
dc.date.available2023-09-05T12:10:56Z
dc.date.issued2021-12-22en_US
dc.date.issued1400-10-01fa_IR
dc.date.submitted2021-10-02en_US
dc.date.submitted1400-07-10fa_IR
dc.identifier.citationبابائی منقاری, محمد مهدی, حامدنیا, مهرداد. (1400). رابطه بین نگرش مذهبی، هوش معنوی با سخت رویی روان‌شناختی بانوان ساکن شهر اردبیل. رهیافت فرهنگ دینی, 4(1516), 24-41.fa_IR
dc.identifier.issn2588-7475
dc.identifier.issn2645-4742
dc.identifier.urihttps://www.farhangedini.ir/article_178086.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035595
dc.description.abstractهدف این پژوهش شناسایی رابطه بین نگرش مذهبی و هوش معنوی با سخت رویی روان‌شناختی بانوان شهر اردبیل است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 238535  نفر از بانوان شهر اردبیل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 384  نفر از بانوان به روش نمونه­گیری چندمرحله‌ای انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسش‌نامه 40 سؤالی نگرش مذهبی، پرسشنامه 30 سؤالی هوش معنوی و پرسش‌نامه 45 سؤالی سرسختی‌ روان‌شناختی بود. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام و تحلیل مسیر تحلیل شد. بین نگرش مذهبی (عبادات و مباحث اجتماعی) با سخت رویی روان‌شناختی بانوان رابطه منفی وجود دارد. بین نگرش مذهبی (اخلاقیات و ارزش­ها، اثر مذهب در زندگی و رفتار انسان، جهان­بینی و باورها و علم و دین) با سخت رویی روان‌شناختی بانوان رابطه‌ی مثبت وجود دارند. بین یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی (زندگی معنوی) با سخت رویی روان‌شناختی رابطه مثبت وجود دارد. بین زیرمولفه‌های دیگر هوش معنوی (درک و ارتباط با سرچشمه هستی) با سخت رویی روان‌شناختی بانوان رابطه منفی وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که زندگی معنوی، عبادات، اخلاقیات و ارزش‌ها و مباحث اجتماعی 17٪ از واریانس سخت رویی روان‌شناختی بانوان را پیش‌بینی می‌کند. هم‌چنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عبادات، (اخلاقیات و ارزش‌ها) و مباحث اجتماعی از طریق متغیر زندگی معنوی بر سخت رویی روان‌شناختی بانوان اثر غیر مستقیم می‌گذارد ولی هوش معنوی بر سخت رویی روان‌شناختی بانوان اثر مستقیم می‌گذارد. یافته­های حاصل از این پژوهش بر کاربرد نگرش به دین و هوش معنوی در سخت رویی روان‌شناختی بانوان تأکید داشت.fa_IR
dc.format.extent743
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherآستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع)fa_IR
dc.relation.ispartofرهیافت فرهنگ دینیfa_IR
dc.relation.ispartofReligious culture approachen_US
dc.subjectنگرش مذهبیfa_IR
dc.subjectهوش معنویfa_IR
dc.subjectسخت رویی روان‌شناختیfa_IR
dc.titleرابطه بین نگرش مذهبی، هوش معنوی با سخت رویی روان‌شناختی بانوان ساکن شهر اردبیلfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران.fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر آزاد.fa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue1516
dc.citation.spage24
dc.citation.epage41
nlai.contributor.orcid1234567891234567


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد