نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorگلدوست, یاسرfa_IR
dc.contributor.authorالیاسی, علیfa_IR
dc.contributor.authorصادقی دروازه, سعیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-14T12:04:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-05T12:04:54Z
dc.date.available1402-06-14T12:04:53Zfa_IR
dc.date.available2023-09-05T12:04:54Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2022-08-23en_US
dc.date.submitted1401-06-01fa_IR
dc.identifier.citationگلدوست, یاسر, الیاسی, علی, صادقی دروازه, سعید. (1402). شناسایی و اولویت‌بندی علل تأخیر در پروژه‌های احداث خطوط انتقال گاز ایران. نشریه مهندسی سازه و ساخت, 10(7)doi: 10.22065/jsce.2022.356034.2903fa_IR
dc.identifier.issn2476-3977
dc.identifier.issn2538-2616
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22065/jsce.2022.356034.2903
dc.identifier.urihttps://www.jsce.ir/article_163639.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035472
dc.description.abstractضعف عملکرد زمانی، مسئله‌ای شایع در پروژه‌های خطوط انتقال گاز به شمار می‌رود که دربردارنده تبعات منفی مستقیم و غیرمستقیم فراوانی است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی علل تأخیر در پروژه‌های مذکور است. در این راستا، ابتدا بر پایه مرور ادبیات پژوهش، فهرست اولیهای از علل بروز تأخیر در پروژههای ساخت، تهیه شد و سپس بهمنظور پالایش علل برآمده از ادبیات، متناسب با خصوصیات بستر پژوهش و نیز رتبه‌بندی آن‌ها، داده‌ها به کمک ابزار پرسشنامه، از جامعه هدف پژوهش که خبرگان دست‌اندرکار در پروژه‌های تحت مطالعه بودند، گردآوری و با استفاده از تکنیک تلفیقی تحلیل کیفی ریسک و روش بهترین-بدترین، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که‏ از میان 43 علت تأخیر شناسایی شده که ذیل هفت منشأ اسناد پیمان پروژه، تعاملات و ارتباطات میان ارکان پروژه، کارفرما، پیمانکار، مشاور، نیروی کار و محیط طبقه‌بندی شده بودند به ترتیب تأخیر کارفرما در پرداخت به پیمانکار، ‏بی‌ثباتی مالی بازارها، ضعف پیمانکار در مدیریت جریان نقدینگی، تأخیر در تعهدات تأمین‌کنندگان و بروز تأخیر در کارهای پیمانکاران جزء، مهمترین علل تأخیر در بستر پروژه‌های مورد مطالعه بودند. همچنین ارزیابی درون گروه‌های هفت‌گانه نیز نشان داد که در گروه علل با منشأ اسناد پیمان پروژه، علت مدت کوتاه قرارداد اولیه پروژه؛ در گروه علل با منشأ تعاملات و ارتباطات میان ارکان پروژه، علت دشواری هماهنگی میان ارکان پروژه؛ در گروه علل با منشأ کارفرما، علت تأخیر کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار؛ در گروه علل با منشأ پیمانکار، ضعف پیمانکار در مدیریت جریان نقدینگی؛ در گروه علل با منشأ مشاور کارفرما، علت بوروکراسی مشاور کارفرما در فرایند تائید و تصویب مدارک مهندسی؛ در گروه علل با منشأ نیروی کار، علت فقدان یا کمبود نفرات متناسب با حجم کارهای پروژه؛ و در گروه علل با منشأ محیطی، علت بی‌ثباتی مالی بازارها، حائز رتبه اول در میان علل هم‌خانواده خود بودند.fa_IR
dc.format.extent1921
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن مهندسی سازه ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Society of Structrual Engineering (ISSE)en_US
dc.relation.ispartofنشریه مهندسی سازه و ساختfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Structural and Construction Engineeringen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22065/jsce.2022.356034.2903
dc.subjectتأخیرfa_IR
dc.subjectپروژه های احداث خطوط انتقال گازfa_IR
dc.subjectتحلیل کیفی ریسکfa_IR
dc.subjectروش بهترین بدترین (BWM)fa_IR
dc.subjectمدیریت ساختfa_IR
dc.subjectمدیریت پروژه و ساختfa_IR
dc.titleشناسایی و اولویت‌بندی علل تأخیر در پروژه‌های احداث خطوط انتقال گاز ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه، موسسه آموزش عالی نور طوبی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue7


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد