نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعبداله زاده, شهریارfa_IR
dc.contributor.authorنیلی, محمودfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-14T12:03:22Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-05T12:03:23Z
dc.date.available1402-06-14T12:03:22Zfa_IR
dc.date.available2023-09-05T12:03:23Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2023-03-14en_US
dc.date.submitted1401-12-23fa_IR
dc.identifier.citationعبداله زاده, شهریار, نیلی, محمود. (1401). ارزیابی خصوصیات مهندسی بتن‌های خودتراکم ژئوپلیمری با استفاده از روش تاگوچی. مصالح و سازه های بتنی, 7(2), 227-246. doi: 10.30478/jcsm.2023.389867.1313fa_IR
dc.identifier.issn2538-5828
dc.identifier.issn2676-5969
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.389867.1313
dc.identifier.urihttps://www.jcsm.ir/article_178523.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035453
dc.description.abstractچکیدهدر پژوهش حاضر در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست، از سرباره و خاکستربادی فعال‌شده در محیط قلیایی، به‌عنوان مواد چسباننده ژئوپلیمری جایگزین سیمان، در ساخت و ارتقا خصوصیات بتن‌های خودتراکم ژئوپلیمری استفاده گردیده است. محلول فعال‌ساز قلیایی حاوی سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات مایع بوده است. عیار مواد چسباننده 500-700 کیلوگرم بر متر مکعب و نسبت آب به مواد چسباننده 45/0-48/0 بوده است. درصد یون سدیم 5-7 درصد عیار مواد چسباننده و نسبت سنگدانه درشت‌به‌ریز در سه سطح 75/25، 70/30 و 65/35 استفاده گردیده است. طراحی آزمایش‌ها با استفاده از روش تاگوچی و براساس آرایه متعامد L9 بوده است. 9 طرح مخلوط اصلی و 3 طرح مخلوط صحت‌سنجی بتن خودتراکم ژئوپلیمری ساخته شده است. مشخصات بتن تازه و خصوصیات مکانیکی از جمله مقاومت‌های فشاری و کششی دونیم‌شدن، مدول الاستیسیته و جذب آب بتن‌های خودتراکم ژئوپلیمری ارزیابی گردیده است. عیار مواد چسباننده و نسبت سنگدانه درشت به ریز بیشترین اثر را بر خصوصیات مکانیکی بتن‌های سخت شده، داشته‌اند. حداکثر مقاومت‌های فشاری و کششی دونیم‌شدن 58 و 5/4 مگاپاسکال، مدول الاستیسیته 32 گیگاپاسکال و حداقل جذب آب 8/2 درصد حاصل شده است. خصوصیات مکانیکی بتن‌های خودتراکم ژئوپلیمری با دقت مناسبی (967/0R²≥) با روش تاگوچی قابل تحلیل و پیش‌بینی بوده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی بتن ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Concrete Societyen_US
dc.relation.ispartofمصالح و سازه های بتنیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Concrete Structures and Materialsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.389867.1313
dc.subjectبتن خودتراکم ژئوپلیمریfa_IR
dc.subjectسربارهfa_IR
dc.subjectخاکستربادیfa_IR
dc.subjectمدول الاستیسیتهfa_IR
dc.subjectطراحی آزمایش تاگوچیfa_IR
dc.subjectتکنولوژی بتنfa_IR
dc.titleارزیابی خصوصیات مهندسی بتن‌های خودتراکم ژئوپلیمری با استفاده از روش تاگوچیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage227
dc.citation.epage246
nlai.contributor.orcid0000-0001-8401-1716


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد