نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسنی سعدی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorحافظ نیا, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorرشید, غلامعلیfa_IR
dc.contributor.authorرومینا, ابراهیمfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-14T11:58:11Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-05T11:58:11Z
dc.date.available1402-06-14T11:58:11Zfa_IR
dc.date.available2023-09-05T11:58:11Z
dc.date.issued2023-08-23en_US
dc.date.issued1402-06-01fa_IR
dc.date.submitted2022-10-30en_US
dc.date.submitted1401-08-08fa_IR
dc.identifier.citationحسنی سعدی, حسین, حافظ نیا, محمدرضا, رشید, غلامعلی, رومینا, ابراهیم. (1402). تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی کشور. علوم و فنون نظامی, 19(64), 131-146. doi: 10.22034/qjmst.2023.1971635.1800fa_IR
dc.identifier.issn2008-191X
dc.identifier.issn2676-4520
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/qjmst.2023.1971635.1800
dc.identifier.urihttps://www.qjmst.ir/article_707370.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1035364
dc.description.abstractموقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی، نقش مهمی در ارتقای قدرت و تأمین امنیت کشورها ایفا می‎کند. امروزه اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مناطق ساحلی اقیانوسی رو به افزایش است. این مناطق تأثیر چشمگیری بر منزلت ژئوپلیتیکی و جایگاه آنها در مناسبات بین‌المللی بر جای می‌گذارند. این پژوهش با هدف تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی انجام شده است. تحقیق از نوع بنیادی و کاربردی بوده، روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات، از روش ترکیبی (کتابخانه‌ای و میدانی)، با بهره‌گیری از ابزارهای فیش‌برداری، پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است. در روش میدانی، جامعه آماری اعتبار سنجی مشتمل بر 12 نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه تحقیق و جامعه آماری سنجش مشتمل بر 54 خبره بوده است. تحلیل داده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ترکیبی ساحلی اقیانوسی (آبی و خشکی)، از طریق تأثیر بر شاخص‌های توسعه و نیز تغییر برایند قدرت ملی کشور، در قالب هفت عامل مکانی- فضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و نظامی بر امنیت ملی تأثیر‌گذارند. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأثیر منطقه ساحلی اقیانوسی ایران بر امنیت ملی در قالب 79 شاخص احصا شده، وزن‌دهی، رتبه بندی و در قالب مدل معادلات ساختاری ترسیم شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم و فنون نظامیfa_IR
dc.relation.ispartofMilitary Science and Tacticsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/qjmst.2023.1971635.1800
dc.subjectمنطقه ساحلی اقیانوسیfa_IR
dc.subjectامنیت ملیfa_IR
dc.subjectجنوب شرق ایرانfa_IR
dc.subjectژئوپلیتیکfa_IR
dc.titleتبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی کشورfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue64
dc.citation.spage131
dc.citation.epage146
nlai.contributor.orcid0000000000000000222


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد