مرور دوره 3, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • تبیین «نفس الأمر» از منظر علامه طباطبایی 

  کاظمی, هادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  تفاسیر و معانی ارائه‌شده برای نفس‌الأمر ناشی از معضلی معرفت‌شناختی در تبیین صدق قضایایی است که مابازای عینی یا ذهنی بالفعل ندارند و از این‌رو معانی مختلفی برای واقع و نفس‌الأمرِ مطابق آنها به میان آمده است. مرحوم علامه ...

 • اهداف تعلیم و تربیت و بایسته‌های آن با تأکید بر دیدگاه ابن‌سینا درباره نفس 

  شهریاری نیسیانی, شهناز (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  پژوهش حاضر به منظور رفع بخشی از معضلات نظام تربیتی و حرکت در جهت تدوین پشتوانه نظری ـ فلسفی بومی، در زمینه اهداف تعلیم و تربیت و بایسته‌های آن بر اساس دیدگاه ابن‌سینا درباره نفس انجام شد. روش پژوهش تحلیلی ـ استنباطی است و ...

 • تبیین اعتباریت ماهیت در گرو مبادی تصوری و تصدیقی 

  مناف‌زاده, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  اثبات اصالت وجود در حکمت متعالیه، که اصالت هم زمانِ وجود و ماهیت را باطل می‌داند، به معنای اعتباریت ماهیت است. اما براهین ملاصدرا در اثبات اصالت وجود تنها تا اثبات موجود بودن ماهیت به حیث تقییدی وجود پیش می‌رود و عبارات ...

 • تبیین و نقد نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی از دیدگاه استاد فیاضی 

  بهشت, اسماعیل (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  یکی از مهم‌ترین و مشکل‌ترین مسائل حکمی و فلسفی، تبیین و تقریر «علم تفصیلی حق‌تعالی به مخلوقات در مرتبه‌ی ذات» است. صدرالمتألهین در کتاب‌های خود، دو نظریه درباره‌ی این مسئله مطرح کرده است: یکی نظریه‌ی مشهور وی یعنی «علم ...

 • اعتباریت ماهیت از دیدگاه علامه طباطبایی 

  کمیجانی, حامد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  مقصود از ماهیت در مبحث اصالت وجود، حقیقتی است که در پاسخ از چیستی شیء بیان می‌شود. همچنین یکی از معانی اعتباریت، امری است که اولاً و بالذات منشأ آثار شیء خارجی نیست. علامه طباطبایی از این ماهیت اعتباری به عنوان حد وجود یاد ...

 • بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد حرکت در وجود لنفسه جوهر و لغیره عرض 

  ملایی, رضا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  علامه طباطبایی حرکت جوهری و عرضی را حرکت در وجود لنفسه جوهر و وجود لغیره عرض دانسته است، ایشان معتقد است که حرکت در وجود فی‌نفسه جوهر و عرض رخ نمی‌دهد. این نوشتار، دلیل علامه طباطبایی بر این دیدگاه را مورد بررسی و نقد قرار ...

 • سرمقاله 4 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)