مرور دوره 7, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی و نقد دیدگاه‌های دکتر اسماعیل راجی الفاروقی درباره اسلامی‌سازی علوم 

  قمی اویلی, محمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-05-22)
  بحث اسلامی‌سازی علوم در جهان اسلام از مسائل مهم در عرصة علوم انسانی است که در چند دهة اخیر ذهن بسیاری از متفکران حوزة علم و دین را به خود مشغول کرده است. پژوهش در مبانی و مبادی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی دیدگاه‌های مطرح در ...

 • ضرورت اجتهاد در معارف اعتقادی 

  طباطبایی, سیدمحمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-05-22)
  تعالیم اسلامی در تقسیمی رایج و مشهور به سه بخش عقاید، اخلاق و فقه تقسیم می‌شود. کار علمی اجتهادی در حوزة فقهی همواره مطرح و با سابقة تاریخی مشخص، مورد توجه بوده است؛ ولی در دو حوزة معارف اعتقادی و اخلاقی، با وجود اهمیت و ...

 • هستی‌شناسی حقیقت علم و ثمرات مترتب بر آن از منظر حکمت متعالیه 

  ایزانلو, هادی؛ حاجی‌نیا, زهرا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-05-22)
  مسئلة علم یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه است که بسیاری را به تأمل دربارة حقیقت و کیفیت آن واداشته است. علم به معنای مطلق دانش و آگاهی، مفهومی بدیهی است؛ اما رویکرد حکمای اسلامی به حقیقت آن متفاوت است. بعضی آن را امری سلبی ...

 • سرمقاله 12 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-05-22)

 • بررسی تطبیقی مفهوم عقل در قرآن از دیدگاه محمد آرکون و علامه طباطبایی 

  ادهمی, مرضیه؛ سلطانی, مصطفی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-05-22)
  استفاده از عقل برای تبیین معارف الهی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و در قرآن کریم نیز بر بهره‌گیری از عقل تأکید شده است. واژه‌های «تعقلون»، «تدبرون» و... در آیات بسیاری به کار رفته که نشان‌دهندة توجه قرآن کریم به قوه ...

 • تبیین رابطه نفس و قوا با تأکید بر دیدگاه صدرالمتألهین 

  خانی, محمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-05-22)
  مبنای «وحدت نفس و قوا» یا «النفس فی وحدتها کل القوی» از اصلی‌ترین مبانی ملاصدرا در باب نفس‌شناسی فلسفی است که فهم آن علاوه بر اینکه تأثیری جدی در برخی مبانی تعلیم و تربیت دارد، بستری مناسب برای حل مسئلة «توحید افعالی» فراهم ...

 • تحلیل نظریه حرکت جوهری نفس و بازخوانیِ تعریف نفس بر اساس حرکت جبلیِ آن 

  کمیجانی, حامد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-05-22)
  نفس دارای وجودی سیلانی است و در بستر این وجود سیال، مراحل عنصری، طبیعی، معدنی، نباتی، حیوانی (تجرد مثالی) و نطقی (تجرد عقلانی) را به‌ترتیب دارا می‌شود. ذاتی بودن رابطۀ نفس و بدن و اتحاد وجودی آن دو و اسناد حقیقی افعال طبیعی ...