دوره 6, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • شک در معرفت بدیهی 

  ذوالقدر, مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-05-21)
  آیا تردید در بدیهیات با بداهت آنها تنافی دارد؟ آیا ممکن است بدیهی‌ترین امور نیز مورد تردید واقع شوند و این با بداهت آنها تنافی نداشته باشد؟ آنچه موجب تفاوت میان گزاره‌های بدیهی و نظری است، نیاز و عدم نیاز به تعریف و استدلال ...

 • فواید و کارکردهای علم فلسفه 

  حسن‌زاده, جواد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-05-21)
  علم فلسفه، فواید و کارکردهای بسیاری دارد. در این مقاله از جهات مختلفی به فواید و کارکردهای علم فلسفه پرداخته شده است. در اوایل مقاله، فوایدی مانند: «کل‌نگری»، «ژرف‌نگری» و ... بیان شده است که طبیعتاً فواید استفاده از عقل ...

 • درآمدی بر نظریه شهود عقلی استاد یزدان‌پناه 

  ایزدی, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-05-21)
  «شهود عقلی» در فلسفه و حتی عرفان نظری دارای کاربردهای گسترده و اثرگذار است. کاربرد این نظریه در فلسفه و ذیل مبحث تحلیل فرآیند ادراک تبیین می‌شود و بر اساس آن نقدهایی که از حیث معرفت‌شناختی بر نظریه علامه طباطبایی(ره) وارد ...

 • ارزیابی نقدهای کتاب «پندار خدا» نوشته ریچارد داوکینز، بر برهان وجودی آنسلم 

  اسکندری, رضا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-05-21)
  الحاد طبیعی بر دو مسئله «مفهوم خدا» و «حوزه تبیینی علم و دین» بنا شده است. مفهومِ خداوند در لسان الحاد جدید با مفهومِ مطرح‌شده در ادیان ابراهیمی بالاخص اسلام متفاوت است. همچنین علم و دین دو حوزه متفاوت‌اند و از حیث تبیینی، ...

 • نگرشی به حقیقت علم حصولی 

  کریمی, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-05-21)
  نظرات فلاسفه را در مسئله حقیقت علم حصولی می‌توان به دو قسم تقسیم کرد: عده‌ای حقیقت علم حصولی را حضور ماهیتِ معلومِ خارجی، در اذهان می‌دانند، در نتیجه علم حصولی مختص به ماهیات می‌شود. ایشان با همین نگاه، مسئله‌ی مطابقت علم ...

 • وحدت مفهومی صفات واجب‌الوجود نزد ابن‌سینا و بررسی نقد ملاصدرا بر این نظریه 

  عطایی, حسین؛ سعادت مصطفوی, سیدحسن (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-05-21)
  بررسی ذات و صفات واجب‌الوجود از اصلی‌ترین بحث‌های الهیات بمعنی الأخص است. به‌ویژه در جهان اسلام به دلیل تصریحات متون دینی و فرهنگ حاکم، فلاسفه بیشترین اهتمام خود را در راستای حل مسائل این موضوع صرف کرده‌اند. نحوه‌ی ارتباط ...

 • سرمقاله 10 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2020-05-21)