دوره 5, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نقش معاجم موضوعی فلسفی در پژوهش و بسترسازی برای تولید علم 

  شیرملکی, حمیدرضا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-11-22)
  جستجو در متون فلسفی می‌تواند به دو صورت جستجوی لفظی و مفهومی انجام پذیرد، اما جستجوی لفظی به تنهایی نمی‌تواند خواسته‌ی محققین را برآورده کند و حتماً نیاز است امکاناتی برای جستجوی مفهومی در متون فراهم شود، بر این اساس، یکی ...

 • نقش و جایگاه روح بخاری در ارتباط نفس و بدن درعلم النفس فلسفی (دیدگاه‌های: ابن‌سینا، شیخ اشراق، صدرالمتألهین) 

  قمی اویلی, محمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-11-22)
  حکمای اسلامی، روح بخاری را به عنوان یک مصداق و اصل موضوع در مسائل علم‌النفس فلسفه، برای اثبات نظریه‌ی فلسفی خود که نقش واسطه‌گری و برزخ میان نفس مجرد و بدن مادی است را پذیرفتند. روح بخاری رقیق‌ترین و لطیف‌ترین جسم سیّال ...

 • روش‌شناسی پژوهش در فلسفه صدرالمتألهین 

  کریمی, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-11-22)
  هر علمی که در تلاش برای حل مجهولات است، با روش خاصی مسیر خود را طی می‌کند. چهار روش اصلی برای کسب معرفت وجود دارد که هر یک محدوده و قوت خود را دارا می‌باشد. ممکن است علمی از یک روش بهره ببرد و ممکن است علم دیگری از چند روش ...

 • سنخیت علّی و معلولی از منظر ملاصدرای شیرازی و فخرالدین رازی 

  بهرامی, حمزه‌علی؛ طبیبیان, بهناز السادات (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-11-22)
  یکی از مباحث چالش برانگیز در مکتب فلسفی صدرای شیرازی و امام فخر رازی، مسئله‌ی سنخیت میان علت و معلول است. آیا سنخیت علی و معلولی در تفکر صدرایی و فخر رازی امری پذیرفته شده است یا مردود است؟ آیا صدرای شیرازی و فخر رازی در ...

 • بررسی و نقد استدلال علامه طباطبایی بر اثبات وجود رابط 

  حیدرپور, احمد؛ علوی‌تبار, سینا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-11-22)
  علامه طباطبایی بر اساس تحلیل قضایای هلیه‌ی مرکبه‌ی صادق خارجی و صدق و انطباق این قضایا بر خارج، وجود رابط در ظرف خارج را اثبات کرده است. در این مقاله ابتدا استدلال ایشان بر اثبات وجود رابط در خارج از طریق قضایا، و سپس چهار ...

 • علم الهی از دیدگاه شیخ اشراق 

  رستمی, ابراهیم (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-11-22)
  پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی تبیین و تحلیل علم الهی از دیدگاه شیخ اشراق است. سهروردی برخلاف حکمای مشاء که ملاک عاقلیت و معقولیت را تجرد از ماده می‌دانستند، معتقد است که ملاک عالمیت و معلومیت «نور» است و چون ...

 • سرمقاله 9 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-11-22)