مرور دوره 5, شماره 1 بر اساس عنوان

 • بررسی انتقادی راهکارهای ارائه‌شده در خصوص تبیین «رابطه علیت و اختیار» در انسان 

  عباسی, محمد؛ کردفیروزجایی, یارعلی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-05-22)
  این مقاله به بررسی آراء اندیشمندان درباره رابطه‌ی «علیت» و «اختیار» در انسان پرداخته است. در بسیاری از موارد دیده می‌شود که متفکران به ناسازگاری این دو مقوله اشاره می‌کنند. عده‌ای از آنها بر این باورند که اگر علیت پذیرفته ...

 • جایگاه‌شناسی احکام قضایا در میان منطق‌دانان مسلمان 

  ابراهیم‌پور, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-05-22)
  در کتب منطق اسلامی، مباحثی شامل تناقض، عکس مستوی و... یافت می‌شود. تفاوت مشهود در نوع نگاه عالمان منطق در خصوص جایگاه و اهمیت این مباحث، مبدء این سؤال است که احکام قضایا در دیدگاه منطق‌دانان اسلامی چه اهمیت و جایگاهی و در ...

 • حکمت ادبی 5 (نور و نار) 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-05-22)

 • روش‌شناسی حکمت متعالیه 

  دلپذیر, جواد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-05-22)
  یکی از وجوه تمایز بین حکمت متعالیه با مکاتب فلسفی پیشین، در روش فلسفی حکمت متعالیه نهفته است. ملاصدرا در این روش، در ضمن پایبندی به اصول روش عقلانی و برهانی، از روش‌های شهودی و وحیانی نیز بسیار بهره برده است. این امر، روش ...

 • سرمقاله 8 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-05-22)

 • سلوک فقری (تبیین برخی گزاره‌های اخلاقی بر اساس امکان فقری) 

  کریمی, حامد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-05-22)
  همیشه ایجاد یک دیدگاه نو و ابداع یک تفکر جدید، لوازم و آثار مخصوص آن تفکر و دیدگاه را در پی دارد. امکان فقری از مبدعات حکمت متعالیه جناب صدرالمتألهین می‌باشد که با تبیین صحیح و اثبات آن، بسیاری از مسائل و مباحث در علوم ...

 • عینیت یا غیریت علت غایی با غایت از منظر علامه طباطبایی 

  دین‌دار اصفهانی, ایمان (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-05-22)
  یکی از مسائلی که در مبحث علت و معلول در بین فلاسفه‌ی اسلامی مطرح گشته است، مسئله‌ی علت غایی است که نباید با واژه‌ی غایت خلط نمود و مترادف با آن دانست؛ زیرا علت غایی به معنای «ما لأجله الفعل» و غایت به معنای «ما ینتهی إلیه ...

 • قابلیت تنزیل مفاهیم فلسفی با تأکید بر نظر ملاصدرا 

  زارعی, مصطفی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2019-05-22)
  از زمان شروع فلسفه برای کودک که با هدف رشدِ تعالی انسان آغاز شد، این پیش‌فرض بدیهی گرفته شده است که مفاهیم فلسفی، قابلیت تنزیل و ساده‌سازی را دارند و بر همین مبنا، کتاب‌‌ها و مقالات و برنامه‌های زیادی انجام شده. اما دلیل ...