دوره 4, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • حیات علمی حکیم سبزواری 

  مردانی, علی‌اکبر (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-11-22)
  این پژوهش با هدف بررسی زندگی فیلسوف‏ بلندمرتبه و حکیم ‏الهى، حاج ملاهادی سبزواری و شرح حال و حیات علمی آن فلیسوف فرزانه انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که فعالیت فلسفی ملاهادی چگونه و نقش این فیلسوف عارف، در پیشبرد ...

 • تشـکیک عرضـی 

  رحمانی, محمدهادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-11-22)
  تشکیک به معنای تمایز در میزان بهره‌مندی از حقیقتی واحد و بازگشتِ وجه اشتراک به وجه امتیاز می‌باشد. ملاک اتحاد، تشکیک طولیِ حقیقت وجود و ملاک تمایز آن، مراتب وجود در شدت و ضعف است. تشکیک عرضی در بین حقایقی مطرح می‌شود که ...

 • بررسی شبهات وارده بر منطق 

  عباسلو, غلامرضا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-11-22)
  علم منطق در گذر روزگار، کانون توجه مکاتب مختلف فکری بوده است و هر مکتبی با توجه به اصول خویش آن را ارزیابی کرده و بالطبع، موضع خاصی در برابر این علم گرفته است. برخی مکاتبْ این علم را دارای شرافت والایی می‌دانند و به مدح و ...

 • معرفت نفس در آثار علامه حسن‌زاده 

  شِریفی کندری, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-11-22)
  آنچه در این مقاله مورد توجه خوانندگان قرار می‌گیرد روزنه‌ی کوچکی به معرفت نفس انسانی است، معرفتی که به جرأت می‌توان گفت ریشه‌ی معارف عقلی و نقلی است. در این مقاله، بعد از اشاره به تعریف نفس، به مراحل تکامل نفس ناطقه پرداخته ...

 • ارائه معنایی جامع برای نفس‌الأمر و بررسی قلمرو آن 

  کاظمی, هادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-11-22)
  آنچه به بداهت اولیّه مورد پذیرش فیلسوف قرار می‌گیرد، اصل وجود واقعیتِ خارجی و نفس‌الأمر به نحو فی‌الجمله است و نه حقیقتِ معانی و انحای نفس‌الأمر؛ زیرا موضوع فلسفه، موجود بما هو موجود است و موجود بما هو موجود، همان «واقعیت» ...

 • نقد و بررسی مکتب تفکیک با تأکید بر دیدگاه ایشان مبنی بر مخالفت دین با فلسفه 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-11-22)
  اخباری‌گری رویکردی ظاهرگرایانه است که به ترک بحث‌های مستقل عقلی در استنباط احکام فقهی توصیه می‌کند. به کارگیری این شیوه در مباحث اعتقادی «مکتب تفکیک» نامیده می‌شود. نحله‌ی سنتی مکتب تفکیک به گونه کامل با عقل و استدلال مخالف ...

 • سرمقاله 7 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-11-22)