مرور دوره 4, شماره 1 بر اساس عنوان

 • بررسی آراء اندیشمندان پیرامون حدوث و قدم نفس انسانی 

  ارزیده, محمدصادق (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  بحث درباره حدوث یا قدم نفس انسانی، از با سابقه‌ترین و پرچالش‌ترین مباحث میان اندیشمندان است. متفکران با مبانی فکری و روش‌های تحقیقی گوناگون خود، دیدگاه‌های متفاوتی در این‌باره دارند. بسیاری از متکلمان اسلامی، قائل به قدم ...

 • بررسی تطبیقی رابطه خالق و مخلوقات از منظر ابن‌سینا و روایات شیعه 

  میرزایی, احمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  این تحقیق به منظور رسیدن به تصویری کلی از رابطه خداوند متعال با جهان هستی انجام شده است. بر اساس نظر ابن‌سینا و در نهایت مقایسه آن با مطالب برآمده از روایات شیعه در تبیین این رابطه انجام شده است. در واقع اگر بسیاری از مباحث ...

 • برهان إن و لم و بررسی کارکرد برهان در فلسفه از منظر علامه طباطبایی 

  علوی‌تبار, سینا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  برهان، قیاسی است که از یقینیات تشکیل شده باشد و نتیجه یقینی از آن حاصل شود. برهان به دو قسم لمّی و إنّی، و لمّی نیز به لم مطلق و غیر مطلق تقسیم می‌شود. برهان إنّی هم به دلیل و إن مطلق و ملازمات عامه تقسیم می‌شود. منطق‌دانان ...

 • تأثیر رحمت الهی بر کاهش فشارهای روانی مطرح ‌‌شده از سوی الیس 

  حاجی بابایی, حمیدرضا؛ رضازاده عسگری, زهرا؛ سلیمی, سعید (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  یکی از مشکلات بشریت، فشارهای روانی زیان‌بار است که بسیاری از بیماری‌های روانی و جسمانی را در انسان پدید می‌آورد. از دیدگاه آلبرت الیس، عوامل فکری مانند باورهای نادرست و توقعات زیاد دنیوی از خود، مردم، اوضاع اجتماعی و طبیعیت، ...

 • حکمت ادبی 4 (رائحه رستاخیز) 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)

 • سرمقاله 6 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)

 • صحت مبانی و مسائل فلسفی براساس تفسیر عینیت وجود و ماهیت 

  عارفی, الیاس (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  بعد از آنکه صدرالمتألهین به مسئله «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» به‌طور ویژه پرداخت، شارحانِ پس از او بر آن شدند تفسیری صحیح از این اصل ارائه دهند. بر این اساس، چهار نظریه و تفسیر بیان شد که تفسیر منتخب، یعنی عینیت وجود و ...

 • کیفیت حصول‌‌ کثرات در بستر وحدت‌ِ وجود محیی‌الدین 

  اسکندری, رسول (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  وحدت وجود عارف یک ترکیب اضافی است که در آن مضاف (وحدت) عین مضاف‌الیه (وجود) است، نه امر زائد بر آن و چون وجود مورد نظر یک وجود شخصی و منحصر (ذات واجب‌الوجود بالذات) است، وحدت مورد نظر عین ذات است. از دو روش می‌توان اثبات ...