دوره 3, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • اراده انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی (ابن سینا، ملاصدرا، علامه طباطبایی و امام خمینی) 

  حسینی‌زارگر, سیدهاشم (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  همان اندازه که تصدیق به وجود «اراده»، در انسان امری بدیهی و وجدانی است، شناخت معنا و حقیقت «اراده» امری پیچیده و مشکل است. به همین دلیل علی رغم وحدت نظر متفکران در وجود اراده، در تفسیر و بیان ماهیت کلی آن اختلاف نظر وجود ...

 • معقول ثانی فلسفی از دیدگاه استاد مطهری 

  اسکندری, رسول (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  تقسیم مفاهیم کلی به معقولات اولی و ثانوی از ابتکارات فلاسفه اسلام است. این تقسیم ثمرات فراوانی در فلسفه اسلامی داشته، و لغزش‌های زیادی که فلسفه غرب بدان دچار بوده به وسیله این مباحث قابل حل می‌باشد. این مقاله در مقام بیان ...

 • نقد و بررسی دیدگاه مشاء مبنی بر بساطت جسم از اجزای بالفعل، با تأکید بر دیدگاه علامه حسن‌زاده 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  تبیین حقیقت جسم، مسئله‌ای است که از دیر باز حکماء الهی را به خود مشغول ساخته و موجب تضارب آراء و تکثر اقوال گشته است. در تقسیم اولیه گروهی حقیقت خارجی جسم را مرکب از اجزاء دارای وضع و بالفعل دانسته و گروه دیگری آن را متصل ...

 • نگاهی به هستی و چیستی «زمان» در فلسفه ابن‌سینا 

  ریحانی, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  «زمان» در فهم هستی و مسائل گوناگون فلسفی نقشی در خور توجه دارد؛ از همین‌رو، در طول تاریخ همواره فیلسوفان بدان اهتمام داشته و جایگاهی متفاوت برای آن در نظر گرفته‌اند؛ تا جایی که در میان فلاسفه برخی آن را واجب‌الوجود می‌دانند ...

 • بازخوانی ادله نفی ماهیت از خداوند از دیدگاه فلاسفه اسلامی 

  رزاقی فام, حامد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  مسئله ماهیت خداوند از مسائل پراهمیت در فلسفه اسلامی است. فلاسفه در مباحث الهیات بالمعنی الاخص، پس از اثبات واجب از صفات ثبوتی و سلبی او بحث می‌کنند. یکی از صفات سلبی، ماهیت نداشتن حق تعالی است که با بساطت حق رابطه تنگاتنگی ...

 • علم خداوند و کیفیت تعلق آن به مخلوقات 

  محمدی, یزدان (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  علم خداوند و کیفیت تعلق آن به مخلوقات از مباحث مهم فلسفه‌ی اسلامی است. اندیشمندان مسلمان از رهگذر عقل و نقل به ارزش این موضوع پی برده و با بحث درباره‌ی آن کوشیده‌اند بهترین تحلیل موافق با عقل و بیانات هستی‌شناسانه‌ی نقلی ...

 • سرمقاله 5 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)