مرور دوره 2, شماره 2 بر اساس عنوان

 • بررسی و نقد ادله شهید مطهری در ازلیت زمانی عالم 

  کاویانی, محمدصادق (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  بسیاری از فیلسوفان بر این ‌باورند که عالم ماده، ازلی است و نقطه آغاز ندارد. این مقاله به بررسی استدلال‌های شهید مطهری بر ازلیت زمانی عالم می پردازد که عبارت‌اند از: 1. لزوم پیشی گرفتن ماده و زمان بر هر حادث زمانی؛ 2. امتناع ...

 • تبیین اثبات وجود رابط از طریق قضایا 

  کاظمی, هادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  در استدلال بر وجود رابط، از مفاد قضیه شخصیه یعنی «ثبوت شیء لشیء» استفاده می‌شود. قضیه حملیه موجبه به دو نوع هلیه بسیطه و هلیه مرکبه تقسیم می‌شود و در استدلال بر وجود رابط، از هلیه مرکبه استفاده می‌شود. قضیه هلیه مرکبه نیز ...

 • تطابق عوالم 

  شِریفی کندری, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  اعتقاد به عوالم متعدد و استدلال بر آن از دیر زمان در السنه عام و کتب خواص پیوسته نقش بسته است و دانشمندان استدلال‌های متعددی بر اثبات آن اقامه کرده‌اند. این عوالم بر هم متطابق‌اند؛ یعنی هر عالم مادون به منزله ظل عالم مافوق ...

 • حکمت ادبی 3 (توحید به روایت هشتم) 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  حکمت ادبی 3 (توحید به روایت هشتم) 

 • سرمقاله 3 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)

 • منبع بودن عقل در معارف دینی از منظر علامه طباطبایی 

  اسلامی, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  قرآن کریم در بیش از سیصد آیه، انسان‌ها را به تفکر و تعقل دعوت کرده است. از منظر علامه طباطبایی تفکر مورد تأکید و تأیید قرآن کریم چیزی جز روش تفکر منطقی و فلسفی نیست؛ بنابراین عقل در کنار نقل یکی از منابع معرفت دینی است. ...

 • نقش خواجه نصیرالدین طوسی در فلسفی کردن کلام 

  فریدونی, محمدمهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  از میان روش‌های کلامی، (نص‌گرایی، عقل‌گرایی تأویلی و عقل‌گرایی فلسفی) باید خواجه نصیر‌الدین طوسی را تابع روش عقل‌گرایی فلسفی به‌شمار آورد و گرچه قبل از ایشان، افراد دیگری نیز برای اثبات مدعیات کلامی از مبانی فلسفی بهره ...

 • هیولای فلسفی در چالش منطقی 

  حیدرپور, احمد؛ فیاضی, غلامرضا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  اگر براهین اثبات هیولا تام نباشد، نمی‌توان وجود و عدم هیولا را ملاک تقسیم موجودات به مجرد و مادی قرار داد؛ در نتیجه برای اثبات قوه و امکان تغیّر در همه مادیات و عدم امکان آن در مجردات، باید قوه، به عنوان عرضی خارج از ذات، ...