دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • حکمت ادبی 1 و 2 (داستان انسان) 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)

 • هدف آفرینش و نحوه‌ی فاعلیت حق‌تعالی از منظر ابن‌سینا با محوریت کتاب الإشارات و التنبیهات 

  رنجبری, امید (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  ابن‌سینا معتقد است که واجب‌الوجود در آفرینش عالَم هستی به‌دنبال غرضی نیست. وی در کتاب اشارات که جزو آخرین تألیفات فلسفی او به‌شمار می‌آید بر این مطلب پافشاری می‌کند که نباید در کارهای واجب‌الوجود هیچ حُسن یا اولویتی مدنظر ...

 • پژوهشی درباره آرای مهم فارابی 

  موسوی‌فرد, سیدمحمدجواد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  به‌واقع فارابی فیلسوفی ناآشنا در میان اندیشمندان متأخر است. آرای فلسفی، اجتماعی و سیاسی او چه در زمان خود و چه پس از آن نوعی شاهکار به‌شمار می‌آید. در میان مسلمانان، می‌توان او را هم مؤسس فلسفه‌ی اسلامی دانست و هم پدر علم ...

 • تبیین و نقد نگرش استاد خسروپناه پیرامون تحول در علوم انسانی 

  عرب‌مختاری, مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  استاد خسروپناه بر آن است که برای ایجاد تمدن اسلامی به علوم انسانی اسلامی نیاز داریم. وی نسبت تمدن اسلامی با تمدن غرب را «گزینش» می‌داند و برای پالایش متافیزیک ضد دینی علوم موجود، از دین مدد می‌جوید و برای تأمین متافیزیک ...

 • تقریر معانی تشکیک 

  رحمانی, محمدهادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  تشکیک عامی می گوید وجودات حقایق متباین به تمام ذات هستند که در صدق مفهوم واحد وجود، مشترک هستند. تشکیک خاصی معتقد است وجود، یک حقیقت واحد است که سبب وحدت آن، اتصال وجودی است که در دو عرصه طولی و عرضی گسترده می‌شود. ملاک ...

 • راهکارهای تولید علم دینی مبتنی‌ بر نظریه‌ی آیت‌الله جوادی آملی 

  موحد, مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته نظریه‌ی خاص آیت‌الله جوادی آملی در خصوص تولید علم دینی، که به نظریه‌ی «علم دینی حداکثری» شهرت یافته، تبیین می‌شود. ایشان نظریه‌ی تولید علم دینی را به گونه‌ای سامان می‌دهد ...

 • تحلیل حقیقت نبوت از دیدگاه صدرالمتألهین 

  بهشت, اسماعیل (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  مسئله‌ی «نبوت» از دیرباز کانون گفت‌گوهای متکلمان و فلاسفه اسلامی بوده است. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای به تحلیل و بررسی دیدگاه ملاصدرا درباره‌ی حقیقت نبوت، می‌پردازد. صدرالمتألهین بر اساس مبانی فلسفی خود ـ از جمله تشکیک ...

 • سرمقاله 2 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)