دوره 9, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • جهان بینی و مبانی فلسفی حاکم بر عناوین کتاب‌های اندیشمندان اسلامی 

  کردی اردکانی, احسان؛ شه گلی, احمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  عنوان هر کتاب ماهیت و محتوای آن را بیان می‌کند. با مراجعه به کتاب‌های دانشمندان اسلامی درمی‌یابیم که عناوین کتاب‌ها غالباً دربردارنده جهان‌بینی مؤلفان آن‌هاست. در این پژوهش سعی شده است با توجه به عناوین کتب دوره اسلامی، ...

 • بررسی تطبیقی نظریه پلورالیسم دینی از منظر شوآن و ملاصدرا 

  شیروانی, محمد؛ دانش شهرکی, حبیب الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  علمای هر دینی پیوسته حقانیت آن دین را در نظر داشته‌اند و درصدد اثبات برتری دین خود برمابقی ادیان بوده‌اند. آنان نه‌تنها برای اثبات حقانیت دین خود، بلکه برای بطلان و نقصان ادیان دیگر هم ادله و مدعیات متعدد و متنوعی اظهار ...

 • وجود ذهنی و تطابق آن با وجود عینی از منظر ابن سینا 

  کبیری راد, محسن؛ اسلامی پیچا, قاسم؛ ربیع نتاج, سید علی اکبر؛ مهدوی آزاد بنی, رمضان (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  ذهن‌شناسی فلسفی یکی از مباحث بسیار مهم در معرفت‌شناسی فلسفی است که می‌توان گفت نسبت به مسائل دیگر این علم تقدم دارد؛ چراکه تا مسئله ذهن و وجود ذهنی و مطابقت ذهن و عین دقیق بیان نشود، در باب ارزش ادراک و علم و معلومات ...

 • چگونگی حصول علم معصومان (ع) از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی 

  کریم زاده, طاهر (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  حقیقت وحی همواره دغدغه دانشوران بوده است و تحقیق درباره چگونگی حصول علم انبیا و اوصیا می‌تواند گامی در تبیین این حقیقت به شمار آید. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی را درباره نحوه حصول ...

 • بررسی تطبیقی نظریه اخلاقی کانت و هگل 

  نورمحمدی نجف آبادی, یحیی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  کانت و هگل از فیلسوفان نظریه‌پرداز در حوزه اخلاق‌اند. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تطبیق نظریه اخلاق کانت و هگل و کشف اشتراکات و افتراقات این دو نظریه‌ایم. براساس یافته‌های مقاله، کانت اخلاقی را که خودش هدف ...

 • کارکردهای فلسفه اسلامی در استنباط معارف دینی 

  طباطبایی, سید محمد؛ منصوری, مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  فقها همواره علومی را مقدمه و نیاز اجتهاد در فقه دانسته‌اند. نیاز به علوم مقدماتی برای استنباط نظر دین، در سایر بخش‌های معارفی دین نیز وجود دارد. فلسفه اسلامی یکی از علومی است که در اجتهاد و تفقّه در دو حوزه اعتقادات و ...

 • انسان‌شناسی اپیکوری و رواقی: مروری بر نگرش‌های انسان‌شناختی در عصر هلنیسم 

  رفیعی, محمد مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  هلنسیم دوره‌ای غریب از تاریخ فلسفه، میان دو عصر قریب باستان و قرون وسطاست. این دوره در برگیرنده اندیشه‌های مهمی چون اپیکوریسم، رواقی‌گری و فلسفه نوافلاطونی بوده و آثار قابل‌توجهی بر سده‌های بعدی داشته است. پژوهش حاضر با ...

 • حدوث و قدم عالم از منظر روایات شیعه 

  آیتی, علی؛ سلیمانی امیری, عسکری (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  یکی از مصادیق مورد ادعا درباره ناسازگاری عقل و دین مسئله پرچالش حدوث زمانی عالم جسم به معنی داشتن نقطه آغازین است که همواره فلاسفه کوشیده‌اند آن را نفی کنند و متکلمان تلاش کرده‌اند آن را اثبات کنند و در این گیرودار متکلمان ...

 • بازشناسی جایگاه عقل در ساحت عرفان با تاکید بر اندیشه ابن عربی 

  حسینی, سید شهاب الدین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی جایگاه عقل در ساحت عرفان را با توجه به دیدگاه محیی‌الدین عربی بررسی می‌کند. نویسنده پس از واکاوی معنای لغوی و اصطلاحی عقل، عقل و مراتب عقل، ونسبت مراتب عقل با دیدگاه عارفان را بررسی کرده، ...

 • بررسی نقش مبنای غرب‌شناختی و جامعه‌شناختی فرایند تولید علم، در تعیین هویت علم دینی از منظر فرهنگستان علوم اسلامی 

  موحد, مهدی؛ رضاپور, محمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  تولید علم دینی یکی از مقدمات بسیار مهم در تحقق تمدن اسلامی است و از این رو همواره دغدغه اندیشمندان اسلامی بوده است. راهکارهای مختلفی نیز برای تولید علمی دینی پیشنهاد شده است. یکی از مراکزی که با سابقه‌ای طولانی به این امر ...

 • رویکرد سهروردی در درمان بیماری های نفس 

  مفتونی, نادیا؛ داور, محمدمهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  سهروردی از جمله فلاسفه‌ای است که در مقایسه با سایر حکما نظام فکری خود را با نوآوری تدوین کرده است. نظام فکریِ اشراقی سهروردی حاصل اندیشه‌های او در فلسفه و عرفان است و غایت مشرب اشراقی او رسیدن به مقام ذوق و تأله با استفاده ...

 • نقد و بررسی اشکالات هیوم بر برهان امکان و وجوب، بر مبنای تقریر سینوی 

  کمیجانی, حامد؛ گرجیان, محمدمهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)
  در تقریر سینوی از برهان امکان و وجوب بر اساس بداهت ثبوت واقعیت، موجود خارجی به حسب ذاتش یا ضروری‌الوجود است یا ضرورتی نسبت به وجود و عدم ندارد و وجودش از ناحیه موجود واجبی تأمین می‌گردد که خارج از سلسله ممکنات است. لایب ...

 • سرمقاله 16 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2023-07-23)